Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Tin tức Quảng Nam (page 4)

Tin tức Quảng Nam

Công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý ngành Công Thương

Ngày 16/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Số   1697 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý ngành Công Thương, theo đó: Công bố Quyết định này 93 (chín mươi ba) thủ tục hành chính cấp tỉnh, 12 (mười …

Đọc tiếp

Mức thu phí vỉa hè, lòng đường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, dải phân cách, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thì Mức thu được quy định như sau: a) Đối với sử …

Đọc tiếp

Quyết định 520/QĐ-TTg năm 2016 công nhận huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn …

Đọc tiếp

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 29/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 494/QĐ-TTg về công nhận thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn Nông thôn mới, nội dung cụ thể quyết định như sau: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng …

Đọc tiếp

Sửa đổi Quyết định 43/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về bồi thường

Theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của …

Đọc tiếp

Quảng nam tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật trưng cầu ý dân

Sáng ngày 17/9/2025, Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật trưng cầu ý dân. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Phước Thanh Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đòn đại biểu Quốc hội – chủ trì hội nghị, các vị …

Đọc tiếp

Một số văn bản pháp luật của tỉnh Quảng Nam có hiệu lực tháng 12/2014 và tháng 01/2015

Cuối tháng 12/2014 và đầu tháng 01/2015, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành một số văn bản QPPL quan trọng như: Quy định về công tác thi đua khen thưởng; xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam …

Đọc tiếp

Một số văn bản của tỉnh Quảng Nam có hiệu lực trong tháng 12/2014 và đầu tháng 01/2015

I. Văn bản tỉnh Quảng Nam Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Theo Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng  Nam về ban hành quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019, thì kể từ …

Đọc tiếp

Một số quy định về quản lý tài nguyên nước và niêm yết thủ tục hành chính địa bàn tỉnh Quảng Nam

1.     Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý tài nguyên nước, thì: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác, …

Đọc tiếp

Sở Tư pháp Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ tổ chức thi Tìm hiểu Hiến pháp 2013

Nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 và tuyên truyền nội dung Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ngày 06/11/2014, Sở Tư …

Đọc tiếp