Trang chủ / ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN (page 4)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Đề cương tuyên truyền văn bản luật mới, đề cương tuyên truyền pháp luật, đề cương giới thiệu văn bản luật , đề cương tuyên truyền

Bài giảng các quy định về xử phạt trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu

Nội dung: – NGHỊ ĐỊNH 120/2013/NĐ-CP NGÀY 09.10.2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU THÔNG TƯ 95/2014/TT-BQP NGÀY 07.7.2014 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 120/2013/NĐ-CP

Đọc tiếp