Trang chủ / ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN (page 5)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Đề cương tuyên truyền văn bản luật mới, đề cương tuyên truyền pháp luật, đề cương giới thiệu văn bản luật , đề cương tuyên truyền

Điểm nội dung một số văn bản mới trong tuần

*Thời hiệu xử phạt chậm nộp thuế là năm năm. Trong thời hạn này, người nộp thuế phải nộp tiền phạt chậm nộp, quá thời hạn trên thì không phải nộp tiền phạt chậm nộp. (Công văn 17428 ngày 22-12 của Bộ Tài chính) *Khấu trừ thuế GTGT. Kho bạc …

Đọc tiếp

Nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại

Luật Khiếu nại được QH Khóa XIII, Kỳ họp thứ Hai thông qua vào ngày 11 tháng 11 năm 2011 với 8 Chương, 70 Điều. Nội dung của Luật này được xây dựng từ thực tiến tổng kết thi hành Luật khiếu nại, tố cáo và yêu cầu xây dựng …

Đọc tiếp