Trang chủ / Search Results for: Nghị định số 13/2018/NĐ-CP

Search Results for: Nghị định số 13/2018/NĐ-CP

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP hướng dân Luật tiếp cận thông tin

Chi phí tiếp cận thông tin

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. Số/Ký hiệu 13/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 23/01/2018 Ngày có hiệu lực 01/07/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật …

Read More »