Trang chủ / Search Results for: Thông tư 40/2017/TT-BTC

Search Results for: Thông tư 40/2017/TT-BTC

Thông tư 01/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thông tư 01/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội số 50/2017/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành …

Đọc tiếp

Quy định mới về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

Ngày 28 tháng 4 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC  quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, có hiệu lực từ ngày 01/7 và thay thế cho Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ …

Đọc tiếp

Tổng hợp các văn bản có hiệu lực trong tháng 8 năm 2017

Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu một số văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 8/2017: 8 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp Ngày 1/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. …

Đọc tiếp