Trang chủ / Search Results for: quốc tế phụ nữ

Search Results for: quốc tế phụ nữ

Đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Chỉ thị số 21-CT/TW về đẩ mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Ngày 20 tháng 01 năm 2018, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về đẩ mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, trangtinphapluat giới thiệu toàn văn để bạn đọc tìm hiểu. Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá …

Đọc tiếp

Quảng Nam ban hành mức hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ, có …

Đọc tiếp

Hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự 2015 và Nghị quyết 41 của Quốc hội

Tài sản thuộc quyền sở hữu toàn dân

Ngày 09/01/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 04/TANDTC-PC  về áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14, theo đó: Để triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số …

Đọc tiếp

Thông tư 02/2018/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 83/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu …

Đọc tiếp

Chỉ thị 16-CT/TW năm 2017 về tổ chức Tết năm 2018

Tài sản thuộc quyền sở hữu toàn dân

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị 16-CT/TW năm 2017 về tổ chức Tết năm 2018, trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu toàn văn như sau: Năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh …

Đọc tiếp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luât Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Tài sản thuộc quyền sở hữu toàn dân

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luât Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, được Quốc hội ban hành ngày 21/11/2017, có hiệu lực thi hành 01/7/2018. Số/Ký hiệu 19/2017/QH14 Ngày ban hành 21/11/2017 Ngày có hiệu lực …

Đọc tiếp

Thông tư 53/2017/TT-BTNMT về quy định ngưng hiệu lực ghi tên thành viên hộ gia đình

Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều …

Đọc tiếp

Dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được cấp Radio miễn phí

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới sẽ được cấp radio miễn phí theo quy định tại Quyết định 1860/QĐ-TTg  ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc …

Đọc tiếp

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Theo Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2018 của Quốc hội thì: Dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, như sau: 1. Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.319.200 tỷ đồng (một triệu, ba trăm mười chín nghìn, hai trăm tỷ đồng). …

Đọc tiếp

Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới

Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 về Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016. Theo đó: 1. …

Đọc tiếp

Thông tư 279/2017/TT-BQP về quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân

XUất ngũ trước thời hạn

 Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng; …

Đọc tiếp

Hướng dẫn treo cờ nước ngoài đón tiếp khách nước ngoài tại địa phương

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BNG hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2017 thì  hướng dẫn treo cờ nước ngoài đón tiếp khách nước …

Đọc tiếp