9 Thông tư có hiệu lực thi hành từ tháng 8/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp giới thiệu tới bạn đọc 9 Thông tư nổi bật do các Bộ trưởng ban hành có hiệu lực thi hành trong tháng 8/2018 như: Đánh giá tác động môi trường, hướng dẫn tính lương cơ sở, tiêu chí vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp…

1/ Biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

          Ngày 25/6/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định, có hiệu lực 10/8/2018, theo đó:

Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

          Biểu mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tùy mức vốn đầu tư. Cụ thể:

– Với dự án công trình dân dụng: Từ 08 – 84 triệu đồng;

– Với dự án hạ tầng kỹ thuật: Từ 8,6 – 86 triệu đồng;

– Với dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi: Từ 8,8 – 88 triệu đồng;

– Với dự án giao thông: Từ 9,2 – 92 triệu đồng;

– Với dự án công nghiệp: Từ 9,6 – 96 triệu đồng.

– Với dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các dự án khác: Từ 6 – 61 triệu đồng.

Tổ chức thu phí nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

2. Từ 1/8, áp dụng tiêu chuẩn mới với viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp

          Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực 01/8/2018.

          Theo đó, viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo 04 tiêu chuẩn chung sau:

– Tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với người học, đồng nghiệp…

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

– Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của cơ sở giáo dục nghề nghiệp của ngành.

– Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

– Có phẩm chất, đạo đức tốt; Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ; Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; Có lý lịch rõ ràng.

3. Tiêu chí chung để lựa chọn đề án khuyến công quốc gia

          Ngày 10/07/2018, Bộ Công Thương  ban hành Thông tư 17/2018/TT-BCT ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia, có hiệu lực 23.8.2018.

          Theo đó, Thông tư này quy định cụ thể tiêu chí chung để lựa chọn để án, nhiệm vụ:

– Phù hợp với nguyên tắc lập đề án;

– Nội dung hoạt động khuyến công có tác động khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên phạm vi quốc gia, vùng, địa phương;

– Phù hợp với mức hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia;

– Đơn vị thực hiện đề án không vi phạm hợp đồng khuyến công quốc gia trong 02 năm gần nhất.

Tạm ứng 30% kinh phí hỗ trợ của đề án: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp.

Tạm ứng 70% kinh phí hỗ trợ của đề án: Tư vấn, đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, diễn đàn tham quan khảo sát, xây dựng, đăng ký nhãn hiệu; hỗ trợ các phòng trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm tại các cơ sở công nghiệp nông thôn; thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề…

4. Cấm ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu nợ cho doanh nghiệp

          Ngày 18/6/2018,  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp., có hiệu lực 02/8/2018.

Theo đó, Thông tư quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp. Đồng thời, bãi bỏ quy định về các loại trái phiếu doanh nghiệp được mua.

Đồng thời, Thông tư sửa đổi quy định nội bộ về mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có thêm tối thiểu các nội dung sau:

– Quy định kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu phát hành với mục đích thực hiện các dự án, dự án thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro…;

– Quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và chính sách tín dụng đầu tư vào các lĩnh vực này.

5.Điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc

          Ngày 28/6/2018, Bộ Nội vụ ban hành  Thông tư 08/2018/TT-BNV điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu nghỉ việc, có hiệu lực 15/8/2018.

          Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng từ 01/07/2018 của đối tượng nêu trên = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2018 x 1,0692.

Thông tư 08/2018/TT-BNV điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu nghỉ việc
Thông tư 08/2018/TT-BNV điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu nghỉ việc

Như vậy, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là 1.974.000 đồng/tháng; đối với Phó bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.910.000 đồng/tháng.

Các chức danh còn lại được hưởng trợ cấp 1.768.000 đồng/tháng.

6.Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp

          Ngày 21/6/2018, Bộ Tư pháp đã ra Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình.

Trong đó, các tiêu chí chung để xác định vụ việc tham gia tố tụng như sau:

– Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc được dư luận quan tâm, nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đưa tin;

Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình
Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình

– Vụ việc mà quan điểm người thực hiện trợ giúp pháp lý khác với một trong các cơ quan tiến hành tố tụng và được chấp nhận theo hướng có lợi cho người được trợ giúp pháp lý tại bản án, quyết định tố tụng;

– Trợ giúp pháp lý trong vụ việc có nhiều tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau hoặc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều ý kiến khác nhau hoặc vụ việc có liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau;

– Trợ giúp pháp lý trong vụ việc có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/08/2018.

7.Được lựa chọn Trung tâm Đăng ký giao dịch bảo đảm

          Ngày 20/6/2018, Bộ Tư pháp Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp, có hiệu lực 04/8/2018, theo đó:

          Cá nhân, pháp nhân có quyền lựa chọn một trong các Trung tâm Đăng ký để thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng theo quy định pháp luật. Trung tâm Đăng ký thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cá nhân, pháp nhân trong phạm vi cả nước, không phân biệt theo địa giới hành chính nơi Trung tâm đặt trụ sở.

Thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm, về kê biên tài sản thi hành án được gửi theo một trong các phương thức sau: Trực tiếp; Qua đường bưu điện; Qua thư điện tử; Qua hệ thống đăng ký trực tuyến.

8.Mức lương mới của sĩ quan quân đội

Ngày 28/6/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 88/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ NSNN trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, có hiệu lực 12/8/2018.

Theo đó, căn cứ mức lương cơ sở mới là 1.390.000 đồng thì lương cấp bậc quân hàm sĩ quan được áp dụng từ ngày 01/7/2018 như sau:

– Đại tướng: 14.456.000 đồng (tăng 936.000 đồng);

– Thượng tướng: 13.622.000 đồng (tăng 882.000 đồng);

– Trung tướng: 12.788.000 đồng (tăng 828.000 đồng);

– Thiếu tướng: 11.954.000 đồng (tăng 774.000 đồng);

– Đại tá: 11.120.000 đồng (tăng 720.000 đồng);

– Thượng tá: 10.147.000 đồng (tăng 657.000 đồng);

– Trung tá: 9.174.000 đồng (tăng 594.000 đồng);

– Thiếu tá: 8.340.000 đồng (tăng 540.000 đồng);

– Đại úy: 7.506.000 đồng (tăng 486.000 đồng);

– Thượng úy: 6.950.000 đồng (tăng 450.000 đồng);

– Trung úy: 6.394.000 đồng (tăng 414.000 đồng);

– Thiếu úy: 5.838.000 đồng (tăng 378.000 đồng)..

9. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

          Ngày 29/6/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hànhThông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP, có hiệu lực 15/8/2018.

          Theo đó: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng (1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2018. 2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CPngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2018. 3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2018. 4. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2018.) được tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2018=Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2018x1,0692

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *