Mức thu chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày 21/9/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 970/QĐ-BXD năm 2017 Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, theo đó:

Mức thu chi phí sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mức thu được tính theo lượt sát hạch của cá nhân và được xác định như sau:

– Chi phí sát hạch do Sở xây dựng địa phương tổ chức: 450.000đ/lượt sát hạch

– Chi phí sát hạch do Cục quản lý hoạt động xây dựng, tổ chức xã hội nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức: 500.000đ/lượt sát hạch

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngoài chi phí sát hạch nêu trên, tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề được tự xây dựng mức thu chi phí phục vụ đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham dự sát hạch theo cơ chế giá và thực hiện niêm yết công khai theo quy định.

Chi phí sát hạch được thu và sử dụng cho các hoạt động sau:

– Chi phí đi lại, lưu trú, phòng nghỉ của các cá nhân tham gia tổ chức sát hạch

-Chi phí sử dụng hội trường, phòng máy tổ chức sát hạch

– Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, thư thông báo tổ chức sát hạch

– Chi phí bù đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch

– Chi phí xây dựng, cập nhật bổ sung câu hỏi trắc nghiệm  phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Quy định này có hiệu lực từ ngày 21/9/2017

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *