Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 01/10 đến – 07/10/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp, biên soạn các văn bản quan trọng được ban hành từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018 như: Quy định về hoạt động giáo dục; văn hóa ứng xử trong trường học; vay vốn ODA, thủ tục hành chính lĩnh vực y tế…

  1. Trường mầm non ở thành phố có diện tích tối thiểu 8m2/trẻ

          Ngày 04/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực 20/11/2018.

Theo đó, trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ được đặt tại khu dân cư bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.

Về diện tích xây dựng, các trường nêu trên phải đảm bảo diện tích bình quân tối thiểu 12m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du và 08m2 cho một trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo.

Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Đối với các lớp mẫu giáo độc lập tư thục, yêu cầu đặt ra là phải có giáo viên trình độ đạt chuẩn; có diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ít nhất 1,5m2  cho một trẻ, có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ em; Có chiếu hoặc thảm ngồi chơi, giường ngủ và chăn gối màn để ngủ…

Tại những nơi chưa có mặng lưới trường mầm non đáp ứng yêu cầu, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ nhưng phải đăng ký hoạt động với UBND xã, số lượng trẻ em trong các nhóm trẻ này tối đa chỉ là 07 trẻ.

  1. Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025

          Ngày 03/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1299/QĐ-TTg  Phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025″, theo đó:

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học
Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

Mục tiêu chung: Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử  văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực , hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cụ, sáng tạo.

  1. Rút ngắn thời gian cấp phép chứng thực chữ ký số

          Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ quy định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Theo Nghị định mới, thời gian thẩm tra hồ sơ và cấp phép chứng thực chữ ký số được rút ngắn còn 50 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép hợp lệ thay vì 60 ngày như trước đây.

  1. Những lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn ODA

          Ngày 01/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Theo đó, những lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn ODA bao gồm:

– Hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp), phát triển đô thị thông minh, thủy lợi;

– Nghiên cứu, xây dựng chính sách, thể chế và cải cách;

– Phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ;

– Giải quyết ô nhiễm và nâng cao chất lượng môi trường; phòng, chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh;

– Sử dụng làm nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP);

– Lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng.

5. Thủ tục hành chính mới lĩnh vực y tế

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 2956/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, theo đó cấp tỉnh có 201 thủ tục hành chính, cấp huyện có 04 thủ tục hành chính và cấp xã 02 thủ tục hành chính.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *