Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 14/01 đến – 20/01/2019

Trangtinphapluat.com biên soạn giới thiệu các văn bản pháp luật được ban hành từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019 như quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, Đề án phát triển du lịch…

1/ UBND tỉnh, huyện được chi đến 1,1 tỷ mua ô tô công

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Cụ thể, Cục, Vụ và tổ chức tương đương thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan Trung ương; Văn phòng Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh; Sở, Ban, ngành và các tổ chức tương đương thuộc cấp tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân, UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và doanh nghiệp Nhà nước… được mua xe ô tô phục vụ công tác chung với giá tối đa là 720 triệu đồng/xe.

Trường hợp cần thiết phải mua xe ô tô 2 cầu do thường xuyên phải đi công tác đến địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc mua xe ô tô từ 12 – 16 chỗ ngồi thì giá mua tối đa là 1,1 tỷ đồng/xe.

Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Giá nêu trên là giá đã bao gồm các loại thuế phải nộp; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.

Nghị định này có hiệu lực từ 25/02/2019.

  1. Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 44/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch. Mục tiêu của Đề án nhằm đổi mới cách thức, nội dung và tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thông tin, truyền thông về du lịch; tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò động lực của ngành du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, về cơ chế chính sách phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù của các vùng miền địa phương với các hình thức phong phú, đa dạng đến người dân, doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước nhằm góp phần quảng bá về điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”.

3. Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 30/01/2019.

Theo đó,  Quyết định 02 quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ Ban quản lý, Tổ quản lý, xã, phường, thị trấn quản lý chợ hoặc tư nhân quản lý chợ sang mô hình Doanh nghiệp (thành lập theo Luật Doanh nghiệp), Hợp tác xã (thành lập theo Luật Hợp tác xã) quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

Đối tượng áp dụng: cho các chợ đang hoạt động do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Các chợ được xây dựng mới theo quy hoạch bằng nguồn vốn không thuộc nhà nước, được huy động từ các thành phần kinh tế khác thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định 02.

Rubi

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *