Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 16/7 đến – 22/7/2018

trangtinphapluat.com tổng hợp và giới thiệu tới bạn đọc các văn bản pháp luật quan trọng được ban hành từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018 như quy định cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, về dịch vụ viễn thông công ích, về tha tù trước thời hạn có điều kiện

 Thay đổi điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

          Ngày 16/7/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

          Đáng chú ý, điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề về xây dựng đã được thay đổi so với trước đây. Cụ thể như sau:

Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước
Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước

          – Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên, trước đây là 05 năm;

          – Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng III phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên với người có trình độ đại học (trước đây là 03 năm); từ 03 năm trở lên với người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp (trước đây là 05 năm).

          Ngoài ra, Nghị định này còn bãi bỏ một loạt quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý, như: Quy định về đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị; Quy định về lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh; Quy định về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch trong lĩnh vực vật liệu xây dựng…

          Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2018.

  1. Sửa đổi một số nội dung Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

          Ngày 16/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 868/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 1168/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

          Theo đó, thay vì có kinh phí dự kiến là 11.000 tỷ đồng như quy định trước đây, kinh phí để thực hiện Chương trình được rút xuống còn 7.300 tỷ đồng.

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

          Mức đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam cũng được điều chỉnh. Cụ thể:

          – Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng đóng góp 0,7% doanh thu các dịch vụ viễn thông; trước đây là 1,5%.

          – Trên cơ sở tình hình triển khai thực tế. Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng điều chỉnh mức đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào   Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình trong trường hợp cần thiết khác.

  1. Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

          Ngày 19/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 920/CĐ-TTg triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

          Công điện chỉ rõ, dự kiến trong tháng 8/2018, Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân có đủ điều kiện.

          Để thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu:

          – Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân trong việc xóa bỏ mặc cảm đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng;

          – Giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn dể không gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

          – Dạy nghề và tạo việc làm cho người được tha tù trước hạn để xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

4. Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

          Ngày 16/7/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2154/QĐ-UBND khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, theo đó:

Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

–  Ngày tựu trường: Ngày 27/8/2018.

– Ngày khai giảng năm học 2018-2019: Ngày 5/9/2018

–  Ngày bế giảng năm học:

+ Cấp mầm non, tiểu học: Từ 29/5-31/5/2019.

+ Cấp THCS, THPT: Từ 30/5-31/5/2019.

+ Giáo dục thường xuyên: Từ ngày 11/5-25/5/2019

Ngoài ra quyết định còn quy định cụ thể ngày bắt đầu học kỳ I, II; ngày tuyển sinh vào các lớp đầu cấp 2019-2020…

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *