Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 22/10 đến – 28/10/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp, biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc các văn bản được ban hành từ ngày 22/10 đến 28/10/2018 như: Về kinh doanh vận tải biển, quy định về tiền lương, mức đóng bảo hiểm y tế

          1.. Bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh doanh vận tải biển

          Ngày 24/102/108, Chính phủ ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

          Theo Nghị định mới, để kinh doanh vận tải biển chỉ cần đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật thay vì phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển như trước đây.

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Nghị định số 147/2018/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

          Nghị định này cũng chính thức bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển.

          Đồng thời, đơn giản hóa điều kiện với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển nội địa. Theo đó, ngoài việc đáp ứng yêu cầu là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định thì chỉ cần có quyền sử dụng hợp pháp tối thiểu 01 tàu biển mang quốc tịch Việt Nam.

  1. Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ

          Ngày 24/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, có hiệu lực 15/12/2018.

          Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định này là quy định mới về tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên, ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ
Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ

          Cụ thể, trong các ngày nghỉ nêu trên, tiền lương được tính như sau: Tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày ngày lao động nghỉ.

          Trước đây, tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động được quy định cụ thể là tiền lương của tháng trước liền kề.

  1. Vay vốn trồng cây lâu năm được thỏa thuận ân hạn nợ gốc

          Ngày 24/10/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành  Thông tư 25/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, có hiệu lực 10/12/2018.

          Theo đó, Khách hàng vay để trồng, chăm sóc, tái canh cây lâu năm, tổ c

Chính sách tín dụng nông thôn
Chính sách tín dụng nông thôn

hức tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời gian ân hạn nợ gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm.

          Thời gian ân hạn là khoảng thời gian tính từ khi tổ chức bắt đầu giải ngân vốn vay đến khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

  1. Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

          Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.

          Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức…

  1. Hơn 3.500 thôn, bản đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

          Thủ tướng Chính phủ vừa  phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020.

          Theo Đề án, sẽ có khoảng 3.513 thôn, bản, ấp của 365 xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biểu và hải đảo của 36 tỉnh được hưởng chương trình hỗ trợ này. Nội dung hỗ trợ bao gồm hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu nhằm nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân ở các thôn, bản…

Thôn xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng nông thôn mới
Thôn xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

          Đề án hướng tới mục tiêu đến năm 2020, thu nhập của người dân tại các xã nêu trên tăng ít nhất từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm ít nhất 5%; Có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu hoặc mô hình phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng…

6. Tăng mức hỗ trợ sữa chữa, nâng cấp, xây mới nhà văn hóa thôn

          Theo Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 25/10/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND, Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐND  ngày 25/9/2014 của HĐND thành phố (khóa X) và  Nghị quyết 164/NQ-HĐND ngày 01/11/2016 của HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI, thì điều chỉnh mức hỗ trợ đầu tư xây mới, nâng cấp và sửa chữa  các nhà văn hóa thôn, khối phố hằng năm, cụ thể:

Mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn
Mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn

          – Xây mới: hỗ trợ từ 80 triệu lên 100 triệu đồng;

          – Nâng cấp: Hộ trợ từ 60 triệu lên 80 triệu đồng;

          – Sửa chữa: Hỗ trợ từ 15 triệu lên 30 triệu đồng.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *