Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 28/01 đến – 01/02/2019

Trangtinphapluat.com tổng hợp, giới thiệu các văn bản ban hành từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019 như quy định chế độ báo cáo trong cơ quan nhà nước, khung lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội…

1. Nội dung yêu cầu báo cáo có thể chỉ có lời văn hoặc số liệu

Đây là nội dung được Chính phủ quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước, có hiệu lực 12/3/2019.
Theo đó, Chính phủ yêu cầu:
– Tên báo cáo: Bảo đảm rõ ràng, ngắn gọn và thể hiện được bao quát nội dung, phạm vi yêu cầu báo cáo;
– Nội dung yêu cầu báo cáo: Đảm bảo cung cấp những thông tin cần thiết nhằm phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước, người có thẩm quyền. Tùy từng trường hợp cụ thể, nội dung yêu cầu báo cáo có thể chỉ có phần lời văn, chỉ có phần số liệu hoặc bao gồm cả phần lời văn và phần số liệu;
– Đối tượng thực hiện báo cáo: Chế độ báo cáo phải xác định rõ đối tượng thực hiện báo cáo (bao gồm cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức, cá nhân) và xác định cụ thể tên cơ quan nhận báo cáo;

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Chế độ báo cáo trong cơ quan hành chính nhà nước

– Phương thức gửi báo cáo: Văn bản giấy hoặc văn bản điện tử gửi qua trực tiếp, dịch vụ bưu chính, Fax, hệ thống thư điện tử;…

2. 12 loại sản phẩm được hỗ trợ đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp

Ngày 28/01/2019, Bộ Công Thương  ban hành Quyết định 176/QĐ-BCT về Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư.
Theo đó, ban hành Danh mục gồm 12 sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư, cụ thể:
– Động cơ máy kéo phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản;
– Hệ thống máy, thiết bị tưới nước tự động;
– Máy, thiết bị sấy nông sản, lâm sản, thủy sản; si lô, thiết bị sử dụng chứa, bảo quản lúa, ngô, cà phê, khoai, sắn, chè, hạt tiêu, hạt điều;

Sản phẩm phát triển nông nghiệp
Sản phẩm phát triển nông nghiệp

– Các loại máy, thiết bị thu hoạch: Lúa, ngô, mía, cà phê; máy đốn, hái chè; máy tuốt đập lúa; máy xay xát lúa gạo; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy dập đậu tương…

3. Khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội giai đoạn 2019 – 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 123/QĐ-TTg về khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong trung hạn giai đoạn 2019 – 2020.

Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà 2019
Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà 2019

Theo đó, khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở không được thấp hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Lãi suất này tối đa bằng mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

4. Sửa quy định về nộp bản sao chứng thực đối với TTHC lĩnh vực Văn hóa, thể thao

Ngày 30/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2019/NĐ-CP  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Chính phủ đã bỏ quy định bắt buộc phải nộp bản sao có công chứng, chứng thực, cụ thể: Đối với thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường; thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke; hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú”  trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân”, nghệ sĩ ưu tú”; giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật…Thì cá nhân, tổ chức có quyền nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện).

5. Các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Doanh nghiệp

Ngày 30/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2019/NĐ-CP  Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

Theo đó có 3 cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Doanh nghiệp

1. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là cơ quan đại diện chủ sở hữu của Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại Doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.
2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với các đối tượng sau đây:
– Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do Bộ, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý và không thuộc đối tượng chuyển giao về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.
– Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao về Ủy ban quản lý vốn tại  doanh nghiệp và Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước trong thời gian chưa chuyển giao.
3. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu tại các doanh nghiệp được chuyển giao từ các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *