Tổng hợp các văn bản pháp luật được ban hành từ ngày 11/6 đến – 17/6/2018

        Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc một số văn bản pháp luật quan trọng được ban hành từ ngày 11/6 đến 17/62018 như: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, về tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phó phòng, ban, đơn vị…

  1. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

          Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm 2019 – 2021, có hiệu lực từ ngày 23/7/2018.

Về dự toán thu:

– Xây dựng dự toán thu trên cơ sở hệ thống dữ liệu đối tượng nộp thuế; đảm bảo tính đúng và đủ từng khoản thu, sắc thuế, lĩnh vực thu…

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

– Dự toán thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xây dựng trên cơ sở kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định;

– Đối với khoản thu học phí, giá dịch vụ y tế và các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công không phải là chỉ tiêu giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương nhưng phải lập dự toán riêng và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan có thẩm quyền…

Về dự toán chi:

– Dự toán chi đầu tư phát triển được sắp xếp theo thứ tự: Bố trí vốn đầy đủ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA; Chỉ bố trí các dự án khởi công mới nếu còn nguồn;

– Chi thường xuyên: Hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; Hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội…

Theo Thông tư này, năm 2019 phải đạt mục tiêu tỷ lệ huy động từ thuế, phí so với GDP đạt khoảng 21%; dự toán thu nội địa năm 2019 bình quân chung cả nước tăng tối thiểu 12 – 14% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018; Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 4 – 6%.

  1. Đến năm 2025 ở Việt Nam không còn nạn đói

          Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg về Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025

Cụ thể, phấn đấu năm 2020, cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng quanh năm, trong đó tăng mức tiêu thụ rau, củ quả trung bình đầu người lên 400g/ngày; Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 2 tuổi toàn quốc xuống dưới 20%; Phấn đấu không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực, thực phẩm…

Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói ở Việt Nam
Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói ở Việt Nam

Chương trình có tổng kinh phí thực hiện khoảng 545,110 tỷ đồng và tập trung thực hiện các nội dung như:

– Cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng hợp lý quanh năm

– Suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 20 tuổi không còn là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng hoặc ở mức thấp;

– Phát triển hệ thống sản xuất lương thực, thực phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu;

– Phần lớn các hộ nông dân sản xuất nhỏ tăng năng suất và thu nhập…

  1. Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài

          Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, trong đó quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài. Cụ thể, đối tượng liên kết giáo dục là cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục của Việt Nam và cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục.

          Chương trình giáo dục của nước ngoài đưa vào tích hợp phải là chương trình đã được kiểm định chất lượng giáo dục ở nước sở tại hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về giáo dục của nước sở tại công nhận về chất lượng giáo dục… Thời hạn của liên kết giáo dục không quá 5 năm kể từ ngày được phê duyệt và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 5 năm

4. Người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đào tạo và sát hạch để cấp bằng lái xe mô tô hạng A1.

           Đây là nội dung quy định tại Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp bằng lái xe mô tô hạng A1cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

          – Trong đó quy định cụ thể về đào tạo (điều kiện về cơ sở đào tạo, người học lái xe, hình thức đào tạo và hồ sơ đối với người học lái xe).

          – Học phí đào tạo được xây dựng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/5/2011, đặc biệt khuyến khích cơ sở đào tạo miễn hoặc giảm học phí đào tạo cho các học viên là người khuyết tật.

5. UBND tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung một số quy định về bổ nhiệm chức danh cán bộ

          UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2018. Theo đó:

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam
UBND tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung một số quy định về bổ nhiệm chức danh cán bộ

          * Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương (quy định tại các điểm a, c, d khoản 1 Điều 8 và các điểm a, c, d khoản 1 Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND):

  1. Tốt nghiệp đại học chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên.

          Đối với công chức sinh sau năm 1975 trở đi khi bổ nhiệm lần đầu phải tốt nghiệp đại học chuyên môn hệ chính quy và trung cấp lý luận chính trị trở lên. Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên môn hệ không chính quy nhưng có trình độ sau đại học và có năng lực thực tiễn, có uy tín, có triển vọng phát triển tốt thì do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định và thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ có liên quan.

  1. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
  2. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

          *. Bãi bỏ nội dung: “Trường hợp công chức do yêu cầu công việc chưa được cơ quan, đơn vị bố trí đi học cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác và thực sự cần thiết thì thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện có thể xem xét, bổ nhiệm công chức, giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, UBND cấp huyện; sau đó bố trí cho công chức đó đi học để bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Điều này chỉ áp dụng đến ngày 31/12/2015” (quy định tại Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND).

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *