Vè Hiến pháp

Để tuyên truyền các nội dung cơ bản của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc bài Vè Hiến pháp năm 2023.

Nghe vẻ nghe ve

nghe vè Hiến pháp

Việt Nam chúng tôi

Mười một chương

Một trăm hai mươi điều

Quốc Hội thông qua

Cuối tháng mười một

Hai không mười ba

Tỷ lệ rất cao

Gần như tuyệt đối

Bởi vì Hiến pháp

Là ý Đảng lòng dân

(Tải bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiếu Hiến pháp 2013 tại đây)

***

Hiến pháp Việt Nam

Luôn luôn khẳng định

Toàn vẹn lãnh thổ

Chủ quyền quốc gia

Từ ở vùng xa

Cho đến vùng gần

Từ ở đất liền

Cho đến hải đảo

Đều là sở hữu

Của toàn Nhân dân

***

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè Hiến pháp

Việt Nam chúng tôi

Luôn luôn khẳng định

Đảng là lãnh đạo

Đảng là niềm tin

Soi đường dẫn lối

Cho toàn dân tộc

Vững bước đi lên

Tiến cùng thế giới

***

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè Hiến pháp

Hai không mười ba

Đã vang thật xa

Mọi người đều biết

Hiến pháp lần này

Đề cao con người

Bảo vệ công dân

Thật là phù hợp

Pháp luật Quốc tế

Không chỉ có thế

Hiến pháp lần này

Còn nêu cụ thể

Trách nhiệm Tòa án

Trong việc bảo vệ

Tính mạng con người

Quyền lợi công dân

Không còn hình thức

Mà đã khả thi

Đảng giữ vai trò lãnh đạo
Đảng giữ vai trò lãnh đạo

***

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè Hiến pháp

Hai không mười ba

Tiếp tục khẳng định

Bảo vệ Tổ quốc

Trách nhiệm toàn dân

Không kể lớn bé

Già trẻ gái trai

Sẳn sàng chiến đấu

Khi Tổ quốc cần

Ai mà phản bội

Là tội nặng nhất

Cần xử lý nghiêm.

***

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè Hiến pháp

Chương Năm khẳng định

Quyền lực cao nhất

Đại diện toàn dân

Phân chia ngân sách

Quyết định quốc sách

Phát triển quốc gia

Cho nên gọi là

Cơ quan Quốc hội

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất

Bầu ra Chính phủ

Cùng Chủ tịch nước

Đại diện Quốc gia

Đối nội, đối ngoại.

***

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè Hiến pháp

Hai không mười ba

Tiếp tục khẳng định

Chính quyền địa phương

Phải có đầy đủ

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Nhưng phải đảm bảo

Tổ chức phù hợp

Ở từng địa phương

Đất liền, hải đảo

Tránh có cào bằng

Mà không hiệu quả.

***

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè Hiến pháp

Việt Nam chúng tôi

Điều khoản gần cuối

Đã khẳng định rõ

Hiến pháp là gốc

Mọi luật phải theo

Không được chồng chéo

Mà gây thiệt hai

Quyền lợi chính đáng

Tổ chức, cá nhân

* **

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè Hiến pháp

Hai không mười ba

Hiệu lực đến nay

Đã hơn mười ba tháng

Nhờ tuyên truyên tốt

Nên mọi người dân

Ai ai cũng biết

Quyền lợi trách nhiệm

Tham gia thi hành

Bảo vệ Hiến pháp

Góp phần xây dựng

Đất nước giàu manh

Xã hội dân chủ

Công bằng văn minh.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *