Bộ câu hỏi trắc nghiệm về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Nghị định 108/2020/NĐCP sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2014/NĐ-CP; Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, thi nâng ngạch công chức liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Câu 1. Nghị định 24 áp dụng đối với các cơ quan nào dưới đây?

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm có sở và cơ quan ngang sở

b)  Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế và Ban Quản lý có tên gọi khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 107, Nghị định 108 về cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp tỉnh
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 107, Nghị định 108 về cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp tỉnh

c)  Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án  A

(Điểm mới của Nghị định 107/2020/NĐ-CP về cơ quan chuyên môn cấp huyện)

Câu 2. Tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh? (mới)

a) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở; Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 05 biên chế công chức đối với phòng

b) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở; Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 06 biên chế công chức đối với phòng

c) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở; Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức đối với phòng

Đáp án C

Câu 3. Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

a) Tổ chức phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, hiệu quả; không nhất thiết ở cấp tỉnh có sở nào thì cấp huyện có tổ chức tương ứng.

b) Tổ chức phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, hiệu quả; cấp tỉnh có sở nào thì cấp huyện có tổ chức tương ứng.

c) Bảo đảm bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện và bảo đảm tính thống nhất, thông suốt về quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cơ sở

d) Phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện và điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

Đáp án B

Câu 4. Tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I? (mới)

a) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở; Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 05 biên chế công chức đối với phòng

b) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở; Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 06 biên chế công chức đối với phòng

c) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở; Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức đối với phòng

Đáp án B

(Điểm mới của Nghị định 107/2020/NĐ-CP về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh)

Câu 5. Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, cơ quan nào quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp? (mới)

a) HĐND cấp huyện

b) UBND cấp huyện

c) UBND cấp tỉnh

d) Chủ tịch UBND cấp huyện

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2014/NĐ-CP; Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP, gồm 68 câu hỏi và đáp án.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *