Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Câu 1: Bạn hãy cho biết cách thức bỏ phiếu nào dưới đây là đúng?

a. Cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử;

b. Cử tri không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu;

c. Cử tri không bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử (không gạch tên người ứng cử nào) hoặc gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu.

d. Cả a, b, c đều đúng.

Những chức danh nào không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội, HĐND
Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Câu 2: Bạn hãy nêu một trong những nguyên tắc của việc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND. (Dẫn điều luật và phân tích không quá 200 chữ về nguyên tắc ấy).

TRANGTINPHAPLUAT.COM gợi ý trả lời như sau:

Câu 1: Bạn hãy cho biết cách thức bỏ phiếu nào dưới đây là đúng?

Đáp án d

Căn cứ: Điểm d Khoản 4 ĐIều 10 Thông tư 02/2016/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Câu 2.Nguyên tắc bầu cử theo Điều 1 của Luật Bầu cử ĐBQH-HĐND 2015

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Tìm hiểu pháp luật dễ chơi, dễ trung thưởng!

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *