Tìm hiểu pháp luật về bầu cử: Nguyên tắc xác định người trúng cử

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề Tìm hiểu quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Kỳ số 6 tìm hiểu về ngày công bố kết quả bầu cử và nguyên tắc xác định người trúng cử.

Câu 1: Chậm nhất khi nào sẽ công bố   danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021 – 2026?

a. Công bố danh sách những trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 10/6/2021;  danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chậm nhất ngày 01/6/2021

b) Công bố danh sách những trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 11/6/2021;  danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chậm nhất ngày 02/6/2021

Bầu cử quốc hội và HĐND các cấp
Nguyên tắc xác định người trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

c) Công bố danh sách những trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 12/6/2021;  danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chậm nhất ngày 02/6/2021

Đáp án C, căn cứ vào Điều 86 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2015 thì:

Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào Biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 12/6/2021 (20 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban bầu cử ở tỉnh công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử ở huyện công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chậm nhất ngày 02/6/2021 (10 ngày sau ngày bầu cử).

Câu 2: Việc xác định người trúng cử phải tuân theo nguyên tắc nào? Trong trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số đại biểu được bầu thì ai được chọn là người trúng cử? (Dẫn điều luật quy định việc này và phân tích không quá 200 chữ)

 Căn cứ vào Điều 78 Luật Bầu cử ĐBQH-HĐND năm 2015 thì Nguyên tắc xác định người trúng cử như sau:

+ Kết quả bầu cử được tính, trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham gia bầu cử, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 80 của Luật này.

+ Người trúng cử phải là người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ.

+ Trường hợp số người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ nhiều hơn số lượng đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao hơn.

+ Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *