Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước phải có giấy phép

Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2018/NĐ-CP Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 04/9/2018.

Theo đó các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước phải có giấy phép gồm:

 – Xây dựng công trình mới;

– Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện;

– Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất;

– Xả nước thải vào hồ chứa nước, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ, không chứa chất độc hại, chất phóng xạ;

Quy định cấp phép trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước
Quy định cấp phép trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước

– Trồng cây lâu năm;

– Hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ;

– Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy, nội địa thô sơ;

Nuôi trồng thủy sản;

– Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác;

– Xây dựng công trình ngầm.

Việc thực hiện cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi thực hiện theo quy định Chương IV Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi.

Việc thực hiện cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện thực hiện theo quy định Chương IV Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi, trừ quy định tại Điều 16, Điều 17. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép và cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thực hiện như sau:

Thẩm quyền cấp phép trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước
Thẩm quyền cấp phép trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước

– Bộ Công thương cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động phải có giấy phép trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt, trừ hoạt động:  Xả nước thải vào hồ chứa nước, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ, không chứa chất độc hại, chất phóng xạ. Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấp phép thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương.

– UBND tỉnh cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động phải có giấy phép trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn, trừ đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương. Sở Công thương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *