Các trường hợp được tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 thi quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ có một số điểm mới so với Luật NVQS 2005, trangtinphapluat giới thiệu một số điểm mới như sau:

Đọc bài viết xử lý hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự

* Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Các trường hợp được hoãn, miễn đi bộ đội
Các trường hợp được hoãn, miễn đi bộ đội

So với Luật Nghĩa vụ quân sự 2005 thì Luật 2015 bổ sung thêm trường hợp gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tại, dịch bệnh.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Đây là quy định mới so với Luật NVQS 2005

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; Luật NVQS 2015 bổ sung thêm trường hợp có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trongthời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. QUy định này cụ thể hơn, rõ ràng hơn so với Luật NVQS 2005, quy định cụ thể là hệ chính quy và trong một khóa thời gian đào tạo.

* Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một. Luật NVQS 2015 đã bỏ đối tượng con của bệnh binh hạng một.

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân. Đây là điểm mới của Luật NVQS 2015 so với Luật NVQS 2005

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

RU bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *