Quy định Mới về chế độ nghỉ hưu đối với lực lượng Công an nhân dân

Quy định về chế độ nghỉ hưu đối với lực lượng Công an nhân dân được Chính phủ  ban hành tại Nghị định số 49/2019/NĐ-CP  của Chính phủ quy định định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân , có hiệu lực 25/7/2019.

Các trường hợp lực lượng Công an nhân dân được nghỉ hưu

Theo Nghị định 49/2019/NĐ-CP thì sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân
Quy định về tuổi nghỉ hưu của lực lượng Công an nhân dân

– Hết hạn tuổi phục vụ theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân năm 2018 và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

– Nam đủ 25 năm, nữ đủ 20 năm phục vụ trong Công an nhân dân trở lên, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên công an và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên nhưng chưa đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan tự nguyện xin nghỉ.

Được thăng cấp khi nghỉ hưu

Nghị định 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ sĩ quan, hạ sĩ quan khi nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, nếu đã được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương được 2/3 thời hạn trở lên và được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được thăng cấp, nâng 1 bậc lương (trừ trường hợp thăng cấp bậc hàm cấp tướng).

Sĩ quan, hạ sĩ quan khi nghỉ hưu được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân
Trường hợp nào Được thăng cấp bậc khi về hưu

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân năm 2018 từ đủ 1 năm trở lên do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định ở trên còn được hưởng trợ cấp một lần gồm:

– Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;

– Được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ 01 năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương trước khi nghỉ hưu.

(Quy định mới về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân)

Tải toàn văn Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *