Chính sách lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP  Quy định chính sách điều chỉnh lương hưuđối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, có hiệu lực từ ngày 24/12/2018, theo đó:

Lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021 mà có từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, mức lương hưu được điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cộng với mức điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 153/2018/NĐ-CP.

Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 153/2018/NĐ-CP thì: Mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, cụ thể như sau:

Chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021
Chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021
Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hộiTỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu:
Năm 2018Năm 2019Năm 2020Năm 2021
20 năm7,27%5,45%3,64%1,82%
20 năm 01 tháng – 20 năm 06 tháng7,86%5,89%3,93%1,96%
20 năm 07 tháng – 21 năm8,42%6,32%4,21%2,11%
21 năm 01 tháng – 21 năm 06 tháng8,97%6,72%4,48%2,24%
21 năm 07 tháng – 22 năm9,49%7,12%4,75%2,37%
22 năm 01 tháng – 22 năm 06 tháng10,00%7,50%5,00%2,50%
22 năm 7 tháng – 23 năm10,49%7,87%5,25%2,62%
23 năm 01 tháng – 23 năm 06 tháng10,97%8,23%5,48%2,74%
23 năm 07 tháng – 24 năm11,43%8,57%5,71%2,86%
24 năm 01 tháng – 24 năm 06 tháng11,88%8,91%5,94%2,97%
24 năm 07 tháng – 25 năm12,31%9,23%6,15%3,08%
25 năm 01 tháng – 25 năm 06 tháng10,91%8,18%5,45%2,73%
25 năm 07 tháng – 26 năm9,55%7,16%4,78%2,39%
26 năm 01 tháng – 26 năm 06 tháng8,24%6,18%4,12%2,06%
26 năm 07 tháng – 27 năm6,96%5,22%3,48%1,74%
27 năm 01 tháng – 27 năm 06 tháng5,71%4,29%2,86%1,43%
27 năm 07 tháng – 28 năm4,51%3,38%2,25%1,13%
28 năm 01 tháng – 28 năm 06 tháng3,33%2,50%1,67%0,83%
28 năm 07 tháng – 29 năm2,19%1,64%1,10%0,55%
29 năm 01 tháng – 29 năm 06 tháng1,08%0,81%0,54%0,27%

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *