Chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nghèo sinh con đúng quy định

Theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, thì kể từ ngày 15/6/2015: Phụ nữ là người dân tộc thiểu số hoặc là người Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, khi sinh con thuộc một trong các trường hợp sau thì được hỗ trợ với mức 2 triệu/người, cụ thể:

– Sinh một hoặc hai con

– SInh con thứ 3 nếu cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới  10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân

Quyết định số 1679/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030

– Sinh lần thứ nhất mà sinh 3 con trở lên

– Đã có 1 con đẻ, nhưng sinh lần thứ 2 có 2 con trở lên

– Sinh lần thứ 3 trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có 1 con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

– Sinh con thứ 3 nếu đã có 2 con đẻ nhưng một hoặc cả 2 con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng y khoa cấp tỉnh hoặc trung ương xác nhận

– Sinh một hoặc 2 con nếu một trong 2 vợ chồng đã có con riêng (con đẻ)

– Sinh một hoặc 2 con trở lên trong cùng một lần sinh , nếu cả hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ), không áp dụng cho  trường hợp vợ chồng đã có 2 con chung trở lên và hiện các con đang còn sống

– Phụ nữ thuộc hộ nghèo, là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn, cư trú tại đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sinh 1 hoặc 2 con trong một lần sinh.

Bi Bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *