Chính sách hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 257/QĐ-UBND về ban hành quy định Chính sách hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, theo đó:

Đối tượng được hỗ trợ

Đối tượng được hỗ trợ là tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam có chất lượng cao.

Hình thức hỗ trợ

Hình thức trực tiếp cho tác giả, nhóm tác giả. Thời gian hỗ trợ từ 2016-2020, định kỳ 2 năm tổ chức xét chọn và hỗ trợ một lần, cụ thể vào các năm 2016, 2018, 2020.

Chính sách hỗ trợ, phát triển tác phẩm văn học viết về Quảng Nam
Chính sách hỗ trợ, phát triển tác phẩm văn học viết về Quảng Nam

Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ từ 10 đến 30 triệu đồng tùy theo nội dung, chất lượng tác phẩm, cụ thể:

  • Tác phẩm đạt kết quả trung bình – khá: hỗ trợ 10 triệu đồng
  • Tác phẩm đạt kết quả khá: hỗ trợ 20 triệu đồng
  • Tác phảm đạt kết quả tốt: hỗ trợ 30 triệu đồng

Điều kiện xét hỗ trợ

Tác phẩm đề nghị hỗ trợ sáng tạo, phổ biến phi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Không vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản; không có khiếu nại về nội dung; tranh chp về quyền tác giả và quyền liên quan tại thời điểm xét duyệt.

2. Là những tác phẩm, công trình chưa được công bố, xuất bản trừ các tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đã được tặng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Đất Quảng, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng quốc tế, quốc gia, Giải thưởng chuyên ngành Văn học – Nghệ thuật Trung ương và tương đương vẫn được xét hỗ trợ tại Quy định này.

3. Đúng loại hình, đề tài quy định tại Điều 5; bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Điều 9 Quy định này.

4. Là tác phẩm đã được Hội đồng thẩm định chm chọn và đánh giá đạt chất lượng cao.

5. Các tác phm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đã được tặng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Đất Quảng, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưng Nhà nước, Giải thưởng quốc tế, quốc gia, Giải thưởng chuyên ngành Văn học – Nghệ thuật Trung ương và tương đương vẫn được xét hỗ trợ tại Quy định này.

6. Không xét hỗ trợ đối với các tác phẩm văn hc, nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *