Đối tượng, địa bàn được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid -19 miễn phí

Theo Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid- 19 thì trong năm 2021 sẽ có khoảng 150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 được nhập về Việt Nam.

1. Đối tượng được ưu tiên tiêm và miễn phí

a) Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch gồm:

+ Người làm việc trong các cơ sở y tế;

+ Người tham gia phòng, chống dịch (Thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, , làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…)

Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid- 19
Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid- 19

+ Quân đội; Công an

b) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;

c) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện nước…;

d) Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính  thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;

đ)  Người mắc các bệnh mãn tính; người trên 65 tuổi;

e) Người sinh sống tại các vùng có dịch;

g) Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;

h) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài

i) Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch.

2. Địa bàn được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid 19

Ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng nêu trên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang có dịch; trong tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *