Kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non

Theo Công văn Số 2417/TTg-KGVX ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ  về việc kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non, theo đó Thủ tướng Chính phủ đồng ý:

– Kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015 và Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015 cho đến khi có văn bản ban hành chính sách mới, thay thế.

Chính sách đối với giáo viên mầm non
Chính sách đối với giáo viên mầm non

– Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định 239 và Quyết định 60 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời khẩn trương xây dựng Đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2016 – 2025, trong đó có một số chính sách phát triển giáo dục mầm non, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2016.

PHương THảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *