Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Ngày 22/6/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 945/QĐ-LĐTBXH năm 2017 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, theo đó:

Kết quả rà soát hộ nghèo
Kết quả rà soát hộ nghèo

Tổng số hộ nghèo năm 2016 là: 1.986.697 hộ;  tỷ lệ hộ nghèo 8,23%; tổng số hộ cận nghèo 1.306.928 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 5,41%.

Số hộ nghèo, cận nghèo được phê duyệt tại Quyết định 945 là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, và các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2017.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *