Quy định mới về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội năm 2018

Lãi suất cho vay ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội  đối với các đối  tượng thuê, mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội năm 2018 là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130%  lãi suât khi cho vay.

Quy định mới về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội năm 2018
Quy định mới về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội năm 2018

Quy định trên được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 03 tháng 4 năm 2018 tại Quyết định số 370/QĐ-TTg  về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

So với năm 2017 thì mức cho vay giảm 0,2%. Cụ thể  Quyết định 48/QĐ-TTg năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, theo đó:

Mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2016 và năm 2017 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *