Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Giới thiệu văn bản mới / Một vài điểm mới  quan trọng của Luật Hộ tịch

Một vài điểm mới  quan trọng của Luật Hộ tịch

du1Một số điểm mới nổi bật của Luật Hộ tịch 2014

  1. Quy định về thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

          – Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký quản lý hộ tịch quy định chỉ UBND cấp xã, cấp huyện nơi đương sự đã đăng ký trước đây mới có thẩm quyền thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch. Còn Luật Hộ tịch thì bên cạnh UBND cấp huyện, cấp xã đã đăng ký trước đây thì UBND cấp huyện, xã nơi đương sự cư trú cũng có thẩm quyền thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Sau khi thực hiện thì UBND cấp huyện, xã nơi đương sự cư trú phải gửi thông báo kèm theo bản sao trích lục đến UBND cấp huyện, xã nơi trước đây đương sự đã đăng ký để ghi vào sổ hộ tịch.

loading...

– Theo Nghị định 158 thì xác định giới tính thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện, theo Luật Hộ tịch thì xác định giới tính không thuộc sự kiện hộ tịch phải xác nhận mà thuộc trường hợp ghi vào Sổ hộ tịch và thẩm quyền thuộc UBND cấp xã

– Theo Nghị định 158 thì cải chính hộ tịch chỉ áp dụng đối với giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh, các loại giấy tờ hộ tịch khác như khai tử, kết hôn thì không cải chính mà là điều chỉnh. Luật Hộ tịch quy định chung các loại giấy tờ hộ tịch, không phân biệt là giấy khai sinh, khai tử, kết hôn đều được cải chính khi có sai sót.

– Thời gian thực hiện: Nghị định 158 và Luật Hộ tịch đều quy định thời gian giải quyết là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, trường hợp phức tạp thì Nghị định 158 quy định kéo dài không quá 5 ngày, Luật hộ tịch thì quy định kéo dài không quá 6 ngày.

  1. Quy định cơ sở dữ liệu hộ tịch

– Nghị định 158 không có điều khoản quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch mà chỉ quy định về sổ hộ tịch. Đây là cơ sở để thực hiện cấp lại bản chính giấy khai sinh, sao các giấy tờ hộ tịch…Và mỗi loại hộ tịch phải lập thành 2 sổ. Một quyển lưu ở cấp xã, 1 quyển lưu ở cấp huyện. Quy định ghi 2 sổ đã gây nhiều khó khăn cho cán bộ Tư pháp, khi vừa phải giải quyết công việc, vừa phải ghi 2 sổ hộ tịch dẫn đến nhầm lẫn và không có thời gian để vào sổ kịp thời.

Luật Hộ tịch đã khắc phục được các hạn chế trê, bên cạnh sổ hộ tịch thì còn có cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử dùng để tra cứu, cấp trích lục hộ tịch cũng như phục vụ yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến của người dân. Luật Hộ tịch chỉ quy định ghi 1 sổ hộ tịch.

Phương Thảo

 

Quảng cáo: thay doi giay phep kinh doanh, thanh lap doanh nghiep

Blog của Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật - Quảng cáo trực tuyến. Liên hệ: kesitinh355@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *