Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Giới thiệu văn bản mới / Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng

Theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ  Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thì kể từ ngày 01/01/2017 Mức lương tối thiểu vùng áp dụng với người lao động lam việc ở doanh nghiệp như sau:

– Mức 3.750.000đ/ tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1

– Mức 3.320.000đ/ tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 2

Mức lương tối thiểu vùng
Mức lương tối thiểu vùng

– Mức 2.900.000đ/ tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng 3

– Mức 2.850.000đ/ tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 4

Mức lương tối thiểu nêu trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương.

Nghị định này có hiệu lực từ 1/1/2017 và thay thế cho Nghị định 122/2015/NĐ-CP.

Rubi

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *