Nghị định 140/2017/NĐ-CP Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Nghị định 140/2017/NĐ-CP  Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, được Chính phủ ban hành ngày 05/12/2017, theo đó chính sách đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ trẻ sau khi được tuyển dụng, như sau:

1. Về chế độ tập sự

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ trẻ sau khi được tuyển dụng phải thực hiện chế độ tập sự ít nhất 3 tháng và không quá 12 tháng, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Nghị định 140/2017/NĐ-CP Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Nghị định 140/2017/NĐ-CP Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Thời gian tập sự cụ thể do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định. Trong thời gian tập sự sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ trẻ được hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm theo quy định tại Điều 11 Nghị định 140/2017/NĐ-CP.

2. Về xếp lương đối với cán bộ trẻ, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương, xếp bậc 1 hệ số 2,34; cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I được bổ ngạch chuyên viên và tương đương, xếp bậc 2, hệ số lương 2,67. Cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ, bác sỹ chuyên khoa cấp 2, dược sỹ chuyên khoa cấp 2 được bổ ngạch chuyên viên và tương đương, xếp bậc 3, hệ số lương 3.0.

Đồng thời được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương hiện hưởng. Phụ cấp tăng thêm không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (đối với viên chức). Thời gian hưởng phụ cấp tăng thêm không quá 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ  Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2018.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Chính sách thu hút đối với sinh viên giỏi
Chính sách thu hút đối với sinh viên giỏi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYN

(Dán ảnh 4 x 6) (Scan ảnh nếu nộp qua internet)

Vị trí dự tuyển (1):…….Đơn vị dự tuyển (2):………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: …………………………….Ngày sinh …………………Nam □ Nữ □Dân tộc: ………………………………Tôn giáo: …….Số CMTND: …………………………..Ngày cấp: ………………….Nơi cấp: …….

Điện thoại liên hệ để báo tin: ………………………………………..Email: ……..

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ………..
Chỗ ở hiện nay (để báo tin): …………………………………….
Tình trạng sức khỏe: …………………….., Chiều cao ……………………, Cân nặng: ………….. kg
Thành phần bản thân hiện nay: ………………………….
Trình độ văn hóa: ………………………….
Trình độ chuyên môn cao nhất: ………………………..Loại hình đào tạo: ………

II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Bố mẹ:

– Họ và tên bố: ………………..Tuổi: ……………….Nghề nghiệp:….

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ………..

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?….

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị hiện nay đang làm (nếu có)

– Họ và tên mẹ: ………………………….Tuổi:…………… Nghề nghiệp: …..

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ………………….

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?……

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị hiện nay đang làm (nếu có)

2. Anh, chị, em ruột:

– Họ và tên: ……………………………………………Tuổi:…………………………………………..

– Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………….

– Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………………………….

– Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………..

3. Vợ hoặc chồng:

– Họ và tên: ……………………………………………Tuổi:…………………………………………….

– Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………..

– Nơi làm việc: …………

– Chỗ ở hiện nay: …………

4. Các con:

– Họ và tên: ……………………………………………Tuổi:…………………………………………….

– Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………..

– Nơi làm việc: ………………….

– Chỗ ở hiện nay: …………………………..

III. ĐI TƯỢNG ƯU TIÊN (NẾU CÓ)

IV. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Hình thức đào tạo(3)

Xếp loại bằng /Chứng chỉ

     
     
     
     

V. THÀNH TÍCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

Tên cuộc thi, công trình nghiên cứu

Thời gian(4)

Kết quả cuộc thi, công trình nghiên cu(5)

Ghi chú

1

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai thông tin không đúng sự thật./. 

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 ———————————–

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thông báo tuyển dụng.

(3) Ghi rõ hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, đào tạo từ xa, bồi dưỡng…. /Văn bằng TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư…./Chng chỉ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(4) Ghi rõ thời gian tham gia cuộc thi, thời gian thực hiện công trình nghiên cứu.

(5) Ghi rõ đã đạt giải thưng gì trong các cuộc thi; công trình nghiên cu khoa học và được cấp nào công nhận; kết quả nghiên cứu khoa học đã được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành nào ở trong hoặc ngoài nước.

 Tải Nghị định 140/2017/NĐ-CP

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *