Từ 26/6/2019: Nông dân được hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 26/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg   Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

1. Đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

– Cây trồng: Cây lúa.

– Vật nuôi: Trâu bò.

– Nuôi trồng thủy sản: Tôm Sú, tôm thẻ chân trắng.

Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Chính sách hỗ trợ chi phí bảo hiểm nông nghiệp

2. Mức hỗ trợ  phí bảo hiểm

– Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo (bao gồm cả hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều), hộ cần nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg  ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020: Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

– Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo: Hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

– Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo quy định tại KHoản 3 Điều 19 Nghị định 58/2018/NĐ-CP (Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn có ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường: Hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.): Hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp khi đáp ứng đầy đủ quy định sau:

+ Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp  hoặc hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã.

+ Có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, đảm bảo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế (nếu có).

 Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Trâu bò là đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

+ Có sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm  của cơ quan có thẩm quyền hoặc được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao theo Quyết định 19/2018/QĐ-TTg  quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế (nếu có).

3. Thời gian thực hiện hỗ trợ

Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 26/6/2019 đến hết ngày 31/12/2020.

Tải toàn văn Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg   Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *