loading...
Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Giới thiệu văn bản mới / Quy định mới về chế độ cử tuyển

Quy định mới về chế độ cử tuyển

dao tao lien thong cao dangTheo Nghị định 49/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển vào cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 06/7/2015 thì chế độ cử tuyển có một số thay đổi sau:

– Quy định về cử tuyển: Là việc tuyển sinh không qua thi tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp để đào tạo cán bộ , công chức theo yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế; đào tạo viên chức theo nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập cho các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.

loading...

– Điều kiện cử tuyển: Công dân Việt Nam thường trú liên tục từ 5 năm trở lên tính đến năm tuyển sinh của vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và có thời gian 3 năm học phổ thông tại trường đóng tại địa phương đó. Tỷ lệ người dân tộc Kinh cử tuyển không vượt quá 15% so với tổng chi tiêu được giao.

Phương THảo

loading...

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật - Quảng cáo trực tuyến. Liên hệ: kesitinh355@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *