Quy định về tiêu chuẩn gia đình văn hóa từ năm 2024

Ngày 07/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa“, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, có hiệu lực 30/01/2024, thay thế cho  Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

I. Khung tiêu chuẩn gia đình văn hóa

So với Nghị định 122/2018/NĐ-CP thì khung tiêu chuẩn gia đình văn hóa theo Nghị định 86/2023/NĐ-CP đã có sự thay đổi về tên tiêu chuẩn và số lượng khung tiêu chuẩn đã được giảm bớt một số nội dung, đồng thời thêm một số nội dung mới như: công tác khuyến học khuyến tài;

Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa
Quy định về tiêu chuẩn gia đình văn hóa từ năm 2024

Tham gia sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú;Thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Tên tiêu chuẩn

Khung tiêu chuẩn

I. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước1. Các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật
2. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định
3. Bảo đảm thực hiện an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy
4. Bảo đảm các quy định về độ ồn, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng theo quy định của pháp luật về môi trường
II. Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương1. Tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên và môi trường của địa phương
2. Tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo; đền ơn đáp nghĩa; khuyến học khuyến tài và xây dựng gia đình học tập
3. Tham gia sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú
4. Tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội do địa phương tổ chức
5. Người trong độ tuổi có khả năng lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng
6. Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường
III. Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng1. Thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
2. Thực hiện tốt chính sách dân số, hôn nhân và gia đình
3. Thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới
4. Hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước/các loại hình tương tự hợp vệ sinh
5. Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn

II. Khung tiêu chuẩn về thôn, tổ văn hóa

Tên tiêu chuẩn

Khung tiêu chuẩn

I. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển1. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định
2. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp
3. Phát triển ngành nghề truyền thống hoặc có đóng góp về văn hóa, công nghệ, khoa học kỹ thuật cho địa phương
4. Tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội do địa phương tổ chức
II. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú1. Nhà văn hóa, sân thể thao, điểm đọc sách phục vụ cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn của thôn, tổ dân phố
2. Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường
3. Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh
4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội
5. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội
6. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương
III. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
2. Thực hiện việc mai táng, hỏa táng (nếu có) đúng quy định của pháp luật và theo quy hoạch của địa phương
3. Các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ
4. Tham gia tự quản trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh
IV. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương1. Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
2. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua của địa phương
3. Các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả
4. Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa
5. Thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình/ bạo lực trên cơ sở giới
V. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng1. Thực hiện các Cuộc vận động, Phong trào thi đua yêu nước do trung ương và địa phương phát động
2. Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn
3. Triển khai hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và các mô hình về văn hóa, gia đình tại cơ sở

 3, Các trường hợp không được xét gia đình văn hóa

Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định 7 trường hợp không được xét gia đình văn hóa, Nghị định 86/2023/NĐ-CP quy định 4 trường hợp trên cơ sở gom các quy định tại Nghị định 122 như:

a) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế;

c) Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng;

d) Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Vi phạm quy định về trật tự công cộng; hành vi đánh bạc trái phép; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống bạo lực gia đình

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *