Văn bản có hiệu lực và hết hiệu lực tháng 12/2015

 1. Học phí tính theo quy định mới

Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 có hiệu lực từ 1/12/2015, học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015 – 2016 từ 60.000 – 300.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực thành thị; từ 30.000 – 120.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực nông thôn và từ 8.000 – 60.000 đồng/tháng/học sinh đối với miền núi.

Từ năm học 2016 – 2017 trở đi, học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

Quy định về miễn giảm học phí
Quy định về miễn giảm học phí

Đồng thời từ năm học 2015-2016, năm học 2016-2017 và năm học 2017-2018, mức trần học phí tại các trường ĐH công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư bắt đầu tăng.

Cụ thể, ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản tăng từ 550.000 đồng/tháng/sinh viên lên 1,750 triệu đồng/tháng/sinh viên. Với ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch tăng từ 650.000 đồng/tháng/sinh viên lên 2,050 triệu đồng/tháng/sinh viên. Với khối ngành y, dược tăng từ 800.000 đồng/tháng/sinh viên lên 4,4 triệu đồng/tháng/sinh viên.

 1. Giám sát tài chính đặc biệt doanh nghiệp nhà nước

Có hiệu lực từ 1/12/2015, Nghị định số 87/2015 ngày 6/10/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước quy định doanh nghiệp Nhà nước có thể sẽ bị giám sát tài chính đặc biệt khi có dấu hiệu mất an toàn tài chính:

– Đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch, có số lỗ phát sinh năm báo cáo lớn hơn 30% so với mức lỗ kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Đối với doanh nghiệp sau giai đoạn lỗ kế hoạch, có số lỗ phát sinh trong năm báo cáo từ 30% vốn đầu tư của chủ sở hữu trở lên hoặc số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu; có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt quá mức an toàn theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định của cơ quan đại diện chủ sở hữu (nếu có); có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5.

 1. Cấm DN nhà nước đầu tư bất động sản, chứng khoán

Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-12 quy định:

DN nhà nước được quyền sử dụng tài sản, tiền vốn thuộc quyền quản lý, sử dụng để đầu tư ra ngoài DN nhưng không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản; không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp DN nhà nước đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực nêu trên và không thuộc trường hợp được Thủ tướng cho phép đầu tư phải thực hiện phương án cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ số vốn đã đầu tư theo quy định.

 1. Chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng

       Theo Nghị định 93/2015/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thì chế độ, chính sách cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp này như sau:

       – Tiền lương của lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan được tính phù hợp với quy định pháp luật đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

       – Khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, người lao động nếu bị thương hoặc bị chết mà đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét, xác nhận là người có công theo quy định pháp luật về người có công. Người lao động bị tai nạn lao động thì xét hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định pháp luật về lao động.

       – Nhà nước hỗ trợ trả lương cho số lượng người lao động tối thiểu cần phải duy trì để vận hành các dây chuyền sản xuất quốc phòng, an ninh trong trường hợp tạm ngừng sản xuất mà không có khả năng tự bù đắp chi phí.

Nghị định 93/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2015 và thay thế Nghị định104/2010/NĐ-CP.

 1. Trẻ em dưới chín tuổi được chung hộ chiếu với cha/mẹ

Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007  ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực từ 1/12/2015, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 1 năm (tại Nghị định 65/2012 là 6 tháng) thì được gia hạn một lần, tối đa không quá 3 năm;khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Hộ chiếu đối với trẻ em
Hộ chiếu đối với trẻ em

Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Trẻ em dưới chín tuổi được cấp chung vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc mẹ nếu có đề nghị, hộ chiếu có giá trị tối đa năm năm và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi có giá trị không quá năm năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Như vậy, trường hợp này hộ chiếu không bị giới hạn đến khi trẻ em đó đủ 14 tuổi.

Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Nghị định 94/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-12.

 1. Ưu tiên sử dụng lao động Việt Nam

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí được phép tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam nhưng vẫn phải ưu tiên sử dụng lao động là người Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải mua bảo hiểm đối với công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí, bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba, bảo hiểm con người… theo quy định của pháp luật và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. Khuyến khích tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm của công ty bảo hiểm có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí đang hoạt động tại Việt Nam.

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí, có hiệu lực từ ngày 1-12.

 1. Con dấu DN không được dùng quốc huy, quốc kỳ

DN không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu: quốc kỳ, quốc huy, đảng kỳ; hình ảnh, biểu tượng, tên của Nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp. Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam cũng bị cấm sử dụng trong nội dung và hình thức con dấu.

Cơ quan đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung mẫu con dấu của DN khi giải quyết thủ tục thông báo mẫu con dấu cho DN.

Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật DN, có hiệu lực thi hành từ ngày 8-12.

 1. Quy định về kiêm nhiệm với Giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, việc kiêm nhiệm đối với chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc đối với công ty trách hữu hạn một thành viên nhà nước được quy định như sau:

– Người được bổ nhiệm giữ chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc không là cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh quản lý thì phải có quyết định thuyên chuyển, điều động công tác (đối với cán bộ, công chức) hoặc phải chấm dứt hợp đồng làm việc (đối với viên chức).

– Không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp khác.

Nghị định 97/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/12/2015.

 1. Thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài

Theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực từ ngày 10/12/2015 thì thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài được quy định như sau:

– Tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 159 Luật Nhà ở được sở hữu nhà ở tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cấp cho tổ chức đó.

Khi hết hạn sở hữu nhà ở ghi trong GCN, nếu chủ sở hữu (CSH) có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo Điều 77 Nghị định này.

Nếu GCNĐKĐT không ghi thời hạn thì trong GCN cấp cho CSH cũng được ghi không thời hạn.

– Nếu tổ chức nước ngoài bị phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trước thời hạn sở hữu hoặc bị Nhà nước Việt Nam thu hồi GCNĐKĐT hoặc giấy tờ cho phép hoạt động tại Việt Nam thì xử lý theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

Nếu trong thời hạn sở hữu nhà ở mà tổ chức nước ngoài chuyển thành tổ chức trong nước thông qua sáp nhập hoặc chuyển vốn theo quy định pháp luật thì tổ chức này được sở hữu nhà ở lâu dài.

 1. Được vay đến 80% giá trị hợp đồng để mua nhà

Người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở thành thị; người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu đô thị; cán bộ, công chức, viên chức… sẽ được vay tối đa 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Hợp đồng mua bán nhà
Hợp đồng mua bán nhà

Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng muốn vay với thời hạn ngắn hơn có thể thỏa thuận với ngân hàng.

Đó là những nội dung chính Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định, có hiệu lực thi hành từ ngày 10-12.

 1. Hộ tái định cư được mua thêm căn hộ

Chủ căn hộ chung cư cũ bị xây dựng lại có từ hai hộ khẩu trở lên được mua thêm căn hộ tại cùng địa điểm tái định cư theo giá kinh doanh do hai bên thỏa thuận. Đây là nội dung quy định tại Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại chung cư, có hiệu lực thi hành từ ngày 10-12.

Ngoài ra việc cải tạo, xây dựng lại chung cư phải triển khai thực hiện theo dự án, không thực hiện việc xây dựng lại đơn lẻ từng nhà, trừ trường hợp chung cư độc lập. Mỗi khu vực có chung cư cần cải tạo, xây dựng lại có thể triển khai một hoặc nhiều dự án phù hợp với quy hoạch đô thị do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đã được ban hành.

 1. Quản lý chặt giá dịch vụ phi hàng không

Có hiệu lực từ ngày 12/12/2015, Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay quy định việc cung cấp dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không phải đảm bảo giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu dịch vụ. Cục Hàng không Việt Nam sẽ giám sát việc tổ chức cung cấp dịch vụ phi hàng không; kiểm tra yếu tố hình thành giá, trường hợp cần thiết quy định giá hoặc khung giá…

 1. Chế độ đối với sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ

Từ ngày 06/12/2015, Nghị định 103/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân 2014 có hiệu lực.

Theo đó, chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan thôi phục vụ trong Công an nhân dân (CAND) không đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc không chuyển ngành được quy định như sau:

– Cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng và phụ cấp (nếu có) và trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi (nếu có) quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định này.

– Tiền lương tháng làm căn cứ tính hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần bao gồm lương cấp bậc hàm, ngạch, bậc và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc hệ số bảo lưu (nếu có).

– Thời gian công tác để tính trợ cấp xuất ngũ một lần là thời gian công tác, học tập, làm việc có đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa được hưởng trợ cấp xuất ngũ, thôi việc theo quy định pháp luật.

Nghị định 103/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 43/2007/NĐ-CP.

 1. Chế độ đối với Cảnh sát môi trường

Từ ngày 05/12/2015, Nghị định 105/2015/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cảnh sát môi trường có hiệu lực.

Theo đó, chế độ, chính sách đối với Cảnh sát môi trường được quy định như sau:

– Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát môi trường được hưởng chế độ, chính sách và phụ cấp độc hại theo quy định pháp luật.

– Cảnh sát môi trường được đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện, thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

– Kinh phí hoạt động của Cảnh sát môi trường được đảm bảo bởi Ngân sách nhà nước; nguồn kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường hàng năm; tài trợ, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Nội dung chi đảm bảo cho hoạt động của Cảnh sát môi trường thực hiện theo các chế độ quy định hiện hành về lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Nghị định 105/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 72/2010/NĐ-CP.

 1. Độ tuổi cử làm đại diện DN có trên 50% vốn nhà nước

Theo Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại DN mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, độ tuổi được cử làm đại diện được quy định như sau:

– Người đại diện được cử làm đại diện phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác hết 01 nhiệm kỳ theo quy định của chức danh quản lý.

Quy định này không áp dụng đối với trường hợp do nhu cầu công tác mà người đại diện được CSH cho thôi làm đại diện để cử làm đại diện tại tập đoàn, tổng công ty, công ty khác cùng CSH.

– Sau 01 năm kể từ ngày CSH đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc kể từ ngày quyết định kỷ luật, miễn nhiệm có hiệu lực thi hành nếu tiếp tục được xem xét cử làm người đại diện thì ngoài việc đáp ứng điều kiện về độ tuổi, phải đáp ứng đầy đủ điều kiện khác của người đại diện.

Thời hạn làm đại diện được xác định theo nhiệm kỳ của chức danh quản lý đang giữ của người đại diện.

Nghị định 106/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/12/2015 và bãi bỏ Nghị định66/2011/NĐ-CP.

 1. Sửa đổi quy định về quản lý biên chế công chức

Có hiệu lực từ ngày 15/12/2015, Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức. Trong đó, Nghị định 110/2015 điều chỉnh một số quy định về trách nhiệm quản lý biên chế công chức.

 1. Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, DN chế xuất

Có hiệu lực từ ngày 25/12/2015, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 9/11/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013. Cụ thể, Nghị định 114/2015/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung về quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

 1. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 27/12/2015, Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp đảm bảo đầu tư; ưu đãi đầu tư; triển khai hoạt động của dự án đầu tư; thủ tục đầu tư; triển khai hoạt động của dự án đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư.

 1. Khuyến khích phát triển giao thông đường thủy nội địa

       Ngày 05/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 47/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

       Theo đó, điều kiện được hưởng cơ chế,chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa như sau:

       – Các doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa theo quy định pháp luật.

       – Các dự án về đầu tư phương tiện thủy nội địa, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa phải có quy hoạch được duyệt.

       – Trong trường hợp cùng thời gian, một số nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác nhau thì đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất.

       Ngoài ra, Quyết định này còn quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích các hoạt động đầu tư, khai thác vận tải và dịch vụ vận tải, hỗ trợ người lái phương tiện thủy nội địa….

       Quyết định 47/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.

 1. Chính sách đối với dân công hỏa tuyến

Theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, mức trợ cấp một lần được ấn định theo các mốc thời gian thực tế trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến (trường hợp có thời gian tham gia dân công hoả tuyến ở các đợt khác nhau hoặc có gián đoạn thì được cộng dồn). Cụ thể: Dưới 1 năm, mức trợ cấp bằng 2.000.000 đồng; đủ 1 năm đến dưới 2 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng; từ đủ 2 năm trở lên, mức trợ cấp bằng 3.500.000 đồng.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/12/2015.

 1. Tiền Iương tháng đóng BHXH bắt buộc

       Theo Quyết định 959/QĐ-BHXH được ban hành ngày 09/9/2015 thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với tiền lương do đơn vị sử dụng lao động quyết định thực hiện như sau:

       – Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động.

       + Từ ngày 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định pháp luật lao động.

       + Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định pháp luật lao động.

       – Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo quy định trên không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

       Người lao động đã qua học nghề thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

       Quyết định 959/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.

 1. Quy định về xe quá tải trọng lưu hành trên đường bộ

Thông tư 46/2015/TT-BGTVT quy định về xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn lưu hành trên đường bộ như sau:

– Xe quá tải trọng là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có tổng trọng lượng của xe hoặc có tải trọng trục xe vượt quá tải trọng khai thác của đường bộ.

– Xe quá khổ giới hạn là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có một trong các kích thước bao ngoài kể cả hàng hóa xếp trên xe (nếu có) vượt quá kích thước tối đa cho phép của các phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ, cụ thể:

+ Chiều dài lớn hơn 20 mét hoặc lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe.

+ Chiều rộng lớn hơn 2,5 mét.

+ Chiều cao tính từ mặt đường bộ trở lên lớn hơn 4,2 mét (trừ xe chở container).

– Xe máy chuyên dùng có tổng trọng lượng, tải trọng trục xe vượt quá tải trọng khai thác của đường bộ hoặc kích thước bao ngoài vượt quá kích thước tối đa cho phép theo quy định khi tham gia giao thông đường bộ được coi là xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn.

Thông tư 46/2015/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.

 1. Quy định đối với lái xe trên phương tiện xuất, nhập cảnh

       Theo Thông tư 39/2015/TT-BGTVT hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia thì quy định đối với lái xe, người đi trên phương tiện xuất, nhập cảnh như sau:

       – Lái xe điều khiển, người đi trên phương tiện xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế phù hợp với điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên và thị thực do cơ quan có thẩm quyền cấp (trừ trường hợp được miễn thị thực).

       – Đối với lái xe điều khiển phương tiện xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu phải có giấy phép lái xe quốc gia hoặc quốc tế phù hợp với loại xe mà mình điều khiển.

       – Đồng thời, lái xe điều khiển, người đi trên phương tiện khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu phải chịu sự quản lý, kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu theo quy định pháp luật của mỗi Bên ký kết.

       Thông tư 39/2015/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.

 1. Các trường hợp được miễn kiểm tra an ninh hàng không

       Theo Thông tư  53/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 28/2010/TT-BGTVT quy định chi tiết công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ thì các trường hợp được miễn kiểm tra an ninh hàng không được quy định như sau:

       – Miễn kiểm tra an ninh hàng không đối với người, hành lý xách tay của đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ quy định tại Điều 5 Nghị định 03/2009/NĐ-CP .

       – Miễn kiểm tra an ninh hàng không đối với các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, đại diện ngoại giao của nước ngoài vào đón tiễn đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, bao gồm:

       + Trưởng ban Đảng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương và các chức vụ tương đương trở lên.

       +  Bộ trưởng và các chức vụ tương đương trở lên.

       + Bí thư, Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chức vụ tương đương trở lên.

       + Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư 53/2015/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.

 1. Thủ tục đăng ký xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện

Theo Thông tư 54/2015/TT-BCA bổ sung Điều 25a vào Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe, từ ngày 06/12/2015 đến ngày 30/6/2016, việc giải quyết đăng ký, cấp biển số xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện thực hiện như sau:

– Hồ sơ, thủ tục đăng ký xe, gồm:

+ Giấy khai đăng ký xe.

+ Bản photocopy Sổ hộ khẩu (chủ xe là cá nhân); giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức (chủ xe là cơ quan, tổ chức).

+ Xuất trình CMND hoặc thẻ Căn cước công dân của người đến đăng ký xe; trường hợp chủ xe là cá nhân xuất trình thêm bản chính Sổ hộ khẩu để đối chiếu.

– Cơ quan đăng ký xe có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đăng kí xe, kiểm tra thực tế xe theo đúng quy định pháp luật.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp giấy chứng nhận (GCN) đăng ký xe cho chủ xe.

Đối với xe không có số máy mà cơ quan đăng ký xe không đóng được số máy thì trong GCN đăng ký xe cấp cho chủ xe ghi từ “không có” vào mục “số máy”.

Thông tư 54/2015/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 06/12/2015

26. Ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã thông qua Quy chế về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến, có hiệu lực từ ngày 21.11.2015. Theo quy chế, đối tượng được công nhận sáng kiến gồm: giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật được quy định tại điều 3 Thông tư 18/2013/TT-BKHCN ngày 1.8.2013 của Bộ Khoa học và công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến và có tính mới trong phạm vi một cơ sở theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 2.3.2012 của Chính phủ; đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 2.3.2012 của Chính phủ.

Quy chế cũng nêu rõ các trường hợp được đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh với điều kiện phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau: giải pháp là đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương được nghiệm thu, đánh giá đạt mức khá trở lên; đoạt giải nhất trong các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh; đoạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp toàn quốc do bộ, ngành trung ương tổ chức; đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ được triển khai nghiên cứu, thực hiện tại tỉnh đã được nghiệm thu, đánh giá ở mức đạt khá trở lên; có bằng lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động cấp.

Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến tiếp nhận hồ sơ cấp tỉnh chia làm 2 đợt: đợt 1 từ ngày 15.5 đến 10.6; đợt 2 từ ngày 15.11 đến 10.12 hàng năm.

 Tổng hợp

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *