Việt Nam sẽ có 3 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Theo Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 của Chính phủ về kết quả phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016 thì Chính phủ thống nhất nguyên tắc xây dựng mô hình 03 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) thuộc tỉnh theo định hướng mỗi đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt lựa chọn phát triển thế mạnh riêng có, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh của mỗi đơn vị, tạo động lực phát triển mới, bảo đảm phân bổ nguồn lực theo vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi cả nước.

Cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013 tại Điều 110 có quy định về đơn vị hành chính như sau

1. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau:

Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương;

Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường.

Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập.

2. Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến Nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do luật định.

Như vậy, việc dự kiến thành lập 3 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về đơn vị hành chính.

Thẩm quyền thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Theo Khoản 1 Điều 110 Hiến pháp năm 2013 thì “Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập” và tại Khoản 9 Điều 70 Hiến pháp 2013 vềnhiệm vụ quyền hạn của quốc hội, quy định Quốc hội có quyền: Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của Hiến pháp và luật.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *