Chính phủ thống nhất miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở

Tại Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7 năm 2018, Chính phủ đã thống nhất thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bổ sung chính sách nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm  theo lộ trình quy định tại dự án Luật giáo dục sửa đổi.

Chính phủ thống nhất miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở
Chính phủ thống nhất miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở

Chính phủ cũng thống nhất chủ trương thực hiện chính sách miễn giảm học phí  đối với trẻ mầm non 5 tuổi , học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí ngoài cơ sở công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập, đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn , vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI.

Cũng tại Nghị quyết 104, Chính phủ cũng thống nhất không thành lập Quỹ phòng chống tác hại của rượu, bia.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *