Luật cảnh sát biển Việt Nam (dự thảo)

Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung chính của Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Chương 1: Những quy định chung

Chương 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam

Chương 3. Hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam

Chương 4. Tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam

Chương 5. Quản lý nhà nước và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương đối với Cảnh sát biển Việt Nam

Chương 6. Đảm bảo hoạt động và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam

Chương 7. Điều khoản thi hành

Gồm các nội dung:

– Quy định chung: Quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh của luật, đối tượng áp dụng, giải thích các khái niệm trong Luật và quy định nguyên tắc tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển.

– Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát biển. Cụ thể lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lực lượng Cảnh sát biển có các nhóm nhiệm vụ gồm: Đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật; tuần tra, kiểm soát; thu thập, tiếp nhận thông tin; xử lý vi phạm hành chính; điều tra tội phạm; hợp tác quốc tế; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp.

Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ lực lượng Cảnh sát biển có quyền trưng dụng tài sản, quyền huy động người, phương tiện, quyền nổ súng, quyền sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, quyền nổ súng, quyền truy đuổi theo quy định của luật này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

– Quy định về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển. Luật quy định cụ thể phạm vi hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển; các trường hợp, điều kiện áp dụng thẩm quyền cũng như những bảo đảm để thực hiện các quyền của Cảnh sát biển trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và phù hợp với các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

– Quy định về tổ chức lực lượng Cảnh sát biển. Theo đó, luật quy định hệ thống tổ chức của lực lượng Cảnh sát biển; giao Chính phủ quy định chi tiết đồng thời quy định chỉ huy lực lượng Cảnh sát biển, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và những vấn đề liên quan đến cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển như nghĩa vụ, trách nhiệm, hệ thống chức vụ, phong, thăng quân hàm….Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể biên chế Cảnh sát biển.

– Quy định về bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh sát biển. Quy định về  Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển. Cụ thể nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển gồm ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. Kinh phí phục vụ hoạt động của Cảnh sát biển được ghi riêng một mục trong tổng kinh phí của Bộ Quốc phòng. Nhà nước bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.

Luật cũng quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phù hợp với tính chất nhiệm vụ, phạm vi địa bàn hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam như: chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo; Phụ cấp trách nhiệm theo nghề đặc thù của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam; Phụ cấp đi biển; quy định việc ưu tiên tuyển dụng cán bộ vào phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển; việc khen thưởng và xử lý vi phạm đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển.

– Quy định hiệu lực thi hành của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, văn bản hết hiệu lực và việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *