Công văn 06/TANDTC-PC năm 2017 xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ

Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 06/TANDTC-PC năm 2017 xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, theo đó:

Đối với hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ được thực hiện kể từ ngày 01/01/2017 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2015 có hiệu lực thi hành thì áp dụng Điều 155 Bộ luật hình sự 1999 và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC để xử lý.

Đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ được thực hiện trước ngày 01/01/2017 thì thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 06/TANDTC-PC ngày 26/01/2016 của Tòa án nhân dân tối cao cho đến khi có hướng dẫn mới.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *