Chứng thực giấy mua bán xe ở nơi thường trú hay tạm trú?

Chứng thực giấy mua bán xe là một giao dịch dân sự diễn ra phổ biến. Hiện nay, Bộ Công an và Bộ Tư pháp đều có quy định về thủ tục công chức, chứng thực giấy mua bán xe.

Quy định về chứng thực giấy mua bán xe

Quy định về chứng thực giấy mua bán xe
Chứng thực giấy mua bán xe ở nơi thường trú hay tạm trú

Theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định về đăng ký xe thì: “Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Trường hợp chủ xe là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân hoặc cá nhân nước ngoài làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà đăng ký xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.”

Như vậy, theo quy định của Thông tq 15 thì Giấy bán, cho tặng xe của cá nhân có thể được công chứng hoặc chứng thực. Và khi cá nhân lựa chọn chứng thực giấy mua bán xe thì trình tự, thủ tục theo quy định về chứng thực.

Chứng thực giấy mua bán xe chỉ thực hiện tại nơi thường trú?

Chứng thực giấy mua bán xe ở nơi thường trú hay tạm trú
Tư vấn mua bán xe

Ngày 18 tháng 9 năm 2014, Bộ Tư pháp có Công văn số 3956/BTP-HTQTCT về việc chứng thực chữ ký trong Giấy bán, cho tặng xe cá nhân và xe chuyên dùng theo đó:

Đối với giấy bán, cho tặng xe chuyên dùng thì UBND cấp xã nơi thường trú của người bán, cho, tặng xe thực hiện chứng thực chữ ký của người bán, cho tặng, xe. Đối với  giấy bán, cho tặng xe của cá nhân thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng thực chữ ký thực hiện như chứng thực chữ ký trên giấy bán, cho tặng xe chuyên dùng.

Như vậy, theo Công văn 3956 hiện nay vẫn đang có hiệu lực thì thẩm quyền chứng thực chữ ký của giấy bán xe là UBND cấp xã nơi thường trú của người bán xe. Tuy nhiên, theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì đối với chứng thực chữ ký thì tại Khoản 5 Điều 5 quy định việc chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

Áp dụng theo Công văn hay theo Nghị định 23?

Về nguyên tắc áp dụng thì phải áp dụng theo Nghị định 23, từ là người bán, cho tặng xe có quyền chứng thực chữ ký trong giấy bán xe ở bất kỳ UBND xã, phường hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện không phụ thuộc vào nơi cư trú.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *