Đất đã chuyển nhượng, thu hồi đất thế nào cho đúng?

          Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 của Luật Đất đai 2013 thì nhà nước thu hồi đất là việc nhà nước quyết định thu hồi lại quyền sử dụng đất của người được nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

          Việc thu hồi đất trong trường hợp người sử dụng đất có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì dễ thực hiện, bởi chủ thể sử dụng đất có tên trong hồ sơ pháp lý. Trường hợp, người sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người khác trước ngày 01/7/2014 nhưng chưa thực hiện đăng ký, chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ thì các cơ quan tham mưu hiện nay rất lúng túng khi tham mưu thu hồi đất.

Thu hồi đất theo Giấy chứng nhận quyền SDĐ

          Đa số ý kiến cho rằng thu hồi đất là thu hồi quyền sử dụng đất của người sử dụng đất chứ không phải thu hồi người có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó khi thực hiện thu hồi đất với  những trường hợp đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa sang tên đổi chủ thì đối tượng bị thu hồi đất là người đã nhận chuyển nhượng chứ không thể là người có tên trong giấy chứng nhận, vì thực tế người nhận chuyển nhượng mới là người sử dụng đất và Luật Đất đai 2013 cũng thừa nhận những trường hợp đã chuyển nhượng trước 01/7/2014 nhưng chưa đăng ký vẫn được nhà nước thừa nhận.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

          Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, quyết định thu hồi đất phải thu hồi đất của người có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp đã chuyển nhượng thì vẫn phải thu hồi của người có tên trong giấy chứng nhận nhưng ghi rõ là đã chuyển quyền sử dụng đất cho ai, vào thời gian nào. Như vậy, sẽ phù hợp với các hồ sơ pháp lý cũng như tạo cơ sở để cơ quan đăng ký chỉnh lý biến động.

(Tổng hợp mẫu biên bản trong cưỡng chế thu hồi đất)

Bạn đồng ý với quan điểm nào? Vui lòng cho ý kiến ở mục phản hồi.

Nguyễn Quốc Sử

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *