Hợp đồng yêu cầu chứng thực có buộc phải theo mẫu?

Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn 678/HTQTCT-CT ngày 19/7/2017 của Cục Hộ tịch – Quốc tịch – Chứng thực Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng liên quan đến sử dụng mẫu hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Thì trước đây Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực thì Bộ Tư pháp phải có quy định và hướng dẫn việc sử dụng các mẫu hợp đồng khi công chứng, chứng thực. Trên cơ sở đó Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 04/2016/TLTLT-BTP-BTNMT có quy định về mẫu hợp đồng, văn bản về bất động sản.

Từ ngày 28/5/2017, Thông tư 04 hết hiệu lực thi hành nên các mẫu hợp đồng, văn bản quy định trong Thông tư 04 cũng không còn giá trị pháp lý.

Mẫu hợp đồng chứng thực
Mẫu hợp đồng chứng thực

Hiện nay theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định người yêu cầu chứng thực chỉ nộp bản dự thảo hợp đồng, giao dịch cùng các giấy tờ khác trong bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực mà không có quy định các hợp đồng đó phải thực hiện theo mẫu nào. Như vậy, các hợp đồng chứng thực không nhất thiết phải theo mẫu mà cho phép người dân tự soạn thảo hợp đồng, phù hợp với quy định pháp luật.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *