Hướng dẫn chứng thực hợp đồng tặng cho, chuyển nhượng đất lúa

Ngày 12/6/2017, Cục Hộ tịch- Quốc tịch -Chứng thực ban hành Công văn số 546/HTQTCT-CT về việc hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa, theo đó:để đảm bảo chặt chẽ về thủ tục chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất lúa thì người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho cần xuất trình văn bản xác nhận của UBND cấp xã là mình thuộc đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp.

TẢI  CÔNG VĂN

ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *