Tổng hợp các quy định pháp luật về mở cửa sổ khi xây dựng nhà ở

Hiện nay quy định của pháp luật về mở cửa sổ khi xây dựng nhà ở được quy định ở nhiều văn bản khác nhau như Bộ luật dân sự 2015, Luật Xây dựng, tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 về nhà ở liên kề, tiêu chuẩn thiết kế, Thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Để bạn đọc nắm rõ các quy định về mở cửa sổ khi xây dựng nhà ở, trangtinphapluat.com tổng hợp và giới thiệu tới bạn đọc các quy định pháp luật có liên quan về mở cửa sổ khi xây dựng nhà ở.

Quy định về mở cửa sổ khi xây dựng nhà

1. Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015  tại các Điều 174, Điều 176 Điều 178 thì: 

Điều 174. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng

Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh.

Tổng hợp các quy định pháp luật về mở cửa sổ khi xây dựng nhà ở
Tổng hợp các quy định pháp luật về mở cửa sổ khi xây dựng nhà ở

Điều 176. Mốc giới ngăn cách các bất động sản

1. Chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

2. Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của các chủ thể đó.

Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.

3. Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.

Trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình.

Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ cây được chia đều, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 178. Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề

1. Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Mặt dưới mái che trên cửa ra vào, mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5 mét trở lên.

Như vậy, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì nguyên tắc chung khi xây dựng công trình, trổ cửa sổ sang bất động sản liền kề phải tuân theo pháp luật về xây dựng. Đối với tường chung thì muốn trổ cửa sổ phải được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý. Trường hợp tường sát liền nhau thì chủ sở hữu chỉ được đục tường, đặt kết cấu trên phần tường của mình.

Mở cửa sổ không phải xin phép xây dựng

2. Theo Luật Xây dựng năm 2014 thì việc mở cửa sổ thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Cụ thể tại Điểm h, Khoản 2 Điều 89 quy định: “Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc”

Như vậy, theo Luật Xây dựng thì khi trổ, mở cửa sổ khi xây dựng nhà ở không buộc phải xin giấy phép xây dựng. Tuy nhiên việc quản lý công trình xây dựng miễn giấy phép thực hiện theo Thông tư 15/2016/TT-BXD về cấp giấy phép xây dựng, cụ thể Khoản 2 Điều 2 quy định quản lý trật tự xây dựng như sau:

Được trổ cửa sổ khi xây dựng nhà ở
Được trổ cửa sổ khi xây dựng nhà ở

– Việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan. Đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp có trách nhiệm ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;

(Xây dựng nhà ở nông thôn có được miễn giấy phép xây dựng)

– Nội dung quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) hoặc Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc. Đi với trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì nội dung quản lý xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ thiết kế đã được thẩm định và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 về nhà ở liên kề, tiêu chuẩn thiết kế tại điểm 6.4.3 về cửa đi, cửa sổ thì: 

– Không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi, nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2,0m trở lên.

– Trường hợp khu đất liền kề chưa có công trình xây dựng hoặc công trình thấp tầng  thì được mở các loại cửa thông gió hoặc cửa kính cố định để lấy ánh sáng. Cạnh dưới của các loại cửa này phải cách mặt sàn tối thiểu là 2,0m. Tất cả các cửa này phải chấp nhận không được sử dụng khi công trình liền kề được xây dựng.

– Nếu dãy nhà ở liền kế tiếp giáp với khu đất công cộng  như vườn hoa, công viên, bãi đỗ xe, bãi trống hoặc các không gian công cộng  không ảnh hưởng đến dãy nhà liền kế nói trên, cho phép mở cửa sổ cố định hoặc các bộ phận trang trí nhưng phải được các cơ quan chức năng xem xét quyết định trong từng trường hợp.

Trên đây là tổng hợp các quy định pháp luật liên quan đến mở cửa sổ khi xây dựng nhà ở.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *