Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Quản lý hành chính /   Ban hành quyết định cưỡng chế sao cho đúng    

  Ban hành quyết định cưỡng chế sao cho đúng    

          Theo Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt.

Và tại mẫu số 06 được ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, theo đó Chính phủ ban hành mẫu quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó nêu rõ biện pháp cưỡng chế, thời gian cưỡng chế, cơ quan phối hợp cưỡng chế…Như vậy, có thể hiểu phải ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng buộc khắc phục hậu quả để thực hiện khi người vi phạm không tự nguyên thi hành.

          Tuy nhiên, theo Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì lại không quy định phải ban hành quyết định cưỡng chế quyết định xử phạt hành chính mà quy định trực tiếp quyết định cưỡng chế từng biện pháp (khấu trừ lương, buộc khắc phục hậu quả …theo Khoản 2 Điều 86 Luật XLVPHC) để thi hành quyết định xử phạt hoặc quyết định buộc khắc phục hậu quả.

          Do giữa Luật và Nghị định có sự không thống nhất nên trong quá trình áp dụng có 2 luồng ý kiến khác nhau:

          Một số ý kiến cho rằng phải ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp người vi phạm không tự nguyện thi hành, mới đúng theo tinh thần của Luật XLVPHC và Nghị định 81.

Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm
Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm

          Một số ý kiến lại cho rằng không nhất thiết phải ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà ban hành trực tiếp các quyết định cưỡng chế theo hướng dẫn của Nghị định 166, vừa cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện. Bên cạnh đó một số Bộ cũng đã ban hành Thông tư hướng dẫn cưỡng chế theo tinh thần của Nghị định 166, như Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 215/2013/TT-BTC Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Người viết cho rằng, ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, quyết định áp dụng buộc khắc phục hậu quả theo Luật XLVPHC, Nghị định 81 hay là quyết định cưỡng chế trực tiếp từng biện pháp theo Nghị định 166 vẫn đúng, Tuy nhiên nên áp dụng theo Nghị định 166 để dễ dàng thực hiện hơn, vì Nghị định 166 hướng dẫn cụ thể, chi tiết nội dung của từng quyết định còn Nghị định 81 chỉ quy định chung chung, nó chỉ phù hợp với việc cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả còn các trường hợp cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thu tiền thì rất khó thực hiện.

Thiết nghĩ cơ quan có thẩm quyền cần có văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất việc ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nguyễn Quốc Sử

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *