Tiền lương đóng BHXH đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã

Cán bộ không chuyên trách cấp xã thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như thế nào? Căn cứ vào mức lương cơ sở để đóng bảo hiểm xã hội hay là căn cứ vào mức lương theo quy định của HĐND, UBND cấp tỉnh quy định.

Cán bộ không chuyên trách cấp xã

Thực tế ở nhiều địa phương, HĐND, UBND cấp tỉnh ngoài mức quy định chung của Chính phủ thì còn hỗ trợ thêm cho cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 0,3 đến 1.2 mức lương cơ sở, dẫn đến UBND cấp xã có nhiều cách hiểu khác nhau trong việc tính lương để đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách. Nơi thì đóng theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định, nơi thì đóng theo mức lương cơ sở, cộng thêm mức hỗ trợ do UBND tỉnh quy định.

Tiền lương làm căn cứ tính bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách cấp xã
Tiền lương làm căn cứ tính bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách cấp xã

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Vậy, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã thực hiện như thế nào cho đúng?

Theo Công văn số 3479/LĐTBXH-BHXH ngày 22/8/2018  của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thì: Việc một số địa phương đang thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn dựa trên mức phụ cấp được hưởng mà khác với mức lương cơ sở (bằng 800.000 đồng/tháng; 0,9 lần hoặc 1,2 lần mức lương cơ sở) là chưa phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể,  tại Khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, quy đinh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này  (Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn) thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

Như vậy, theo Luật Bảo hiểm xã hội thì cán bộ không chuyên trách cấp xã tiền lương làm cơ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

(Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có được kiêm nhiệm?)

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *