Cấp xã phải bố trí ngay cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em

Cấp xã phải bố trí ngay cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, đó là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác trẻ em vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo tại văn bản 324/TB-VPCP ngày 29/8/2018, cụ thể:

Chủ tịch UBND cấp xã phải bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong số công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc quyền quản lý.

UBND các cấp nghiên cứu, triển khai mô hình hoạt động của các nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã đứng đầu với thành phần gồm người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, Đoàn thanh niên xã, Hội phụ nữ xã, người làm công tác y tế thôn bản nếu có.

Cấp xã phải bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em
Cấp xã phải bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em

Các địa phương chú trọng công tác tập huấn, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, kỹ năng cho cán bộ làm công tác trẻ em; bố trí nguồn lực đảm bảo cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu một số định hướng, giải pháp thời gian tới như:

– Cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, đặc biệt các cấp địa phương, cơ sở thực hiện ngay việc quán triệt, tiếp tục nâng cao nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc  và quan tâm đúng mức về công tác bảo vệ trẻ em; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 25 quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em; tạo lập cuộc sống an toàn cho trẻ em bằng các hình thức phù hợp; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành ở địa phương, cơ sở giáo dục trong việc bảo vệ, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Kiên quyết xử lý nghiêm người có hành vi  bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thay đổi phương pháp giáo dục trẻ em
Thay đổi phương pháp giáo dục trẻ em

Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, nhà trường, thay đổi phương pháp giáo dục trẻ em; hướng dẫn các thành viên trong gia đình, giáo viên, học sinh kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng bảo vệ trẻ em; phòng chống bạo lực gia đình, học đường; thực hiện trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Xem bài giảng hướng dẫn xử lý hình sự hành vi xâm hại tình dục trẻ em

Quan tâm xây dựng, bố trí, tạo thêm không gian vui chơi cho trẻ em (công viên, cây sanh, sân chơi và các thiết chế văn hóa phù hợp).

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *