Chính sách mới đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020

Theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4/2017 của Chính phủ, thì Chính phủ thống nhất như sau:

– Thực hiện chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập như trước đây.

– Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tếđối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y t; hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế). Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương có thể quyết định bố trí thêm ngân sách địa phương để hỗ trợ mức cao hơn.

Hộ nghèo đa chiều
Hộ nghèo đa chiều

Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản kể từ ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017. Ngân sách trung ương hỗ trợ một số địa phương khó khăn đã mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo đa chiều theo phân nhóm nêu trên từ ngày 01/01/2016 đến ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết này (ngày 10/5/2017), không hỗ trợ các địa phương chưa thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng này.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

One comment

  1. Nguyen thi chinh

    Cho e hoi .di e o tra vinh .thuoc ho ngheo nha thi co hai lao dong chinh nuoi hai nguoi gia va hai dua di hoc dua 12 .dua mau giao.gi e thj benh hiem ngheo can bao hiem de tai kham hang thang.nay uy ban xa bao bi cat bao hiem nhung ma van con so ho ngheo .hoi thi ben uy ban noi la phai mua chu hong co cho nua.cho e hoi vay la xao mong can bo tu van giup e .cam on.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *