Ngân sách Trung ương sẽ tạm ứng 70% để các địa phương chống hạn

Đó là nội dung kết luận của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2016, cụ thể: Chính phủ đánh giá tình hình hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên; xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cu Long  là đợt hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra sớm, kéo dài trên diện rộng và nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Dự báo trong thời gian tới sẽ có nguy cơ tiếp tục xảy ra thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Chính ph yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhận thức đầy đủ tính chất nghiêm trọng của đợt hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra, chỉ đạo quyết liệt, triển khai kịp thời các giải pháp để giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất và chăm lo ổn định đời sống Nhân dân, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt, bị đói và bùng phát dịch bệnh. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ liên quan thông tin kịp thời tình hình hạn hán, xâm nhập mặn; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng nguồn nước các hồ thủy lợi, hồ thủy điện trên địa bàn để cân đối nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, trong đó ưu tiên nước uống, nước sinh hoạt cho Nhân dân và nước cho chăn nuôi. Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục hạn hán trên địa bàn; rà soát xác định các hộ thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách để chủ động hỗ trợ kịp thời; đẩy mnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chế độ canh tác phù hợp với khả năng bảo đảm nguồn nước. Ch động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống hạn, xâm nhập mặn theo quy định.

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời tổng hợp, đề xuất báo cáo Thủ tướng xem xét hỗ trợ địa phương theo quy định.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ liên quan rà soát, xác định số kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ theo chính sách, chế độ quy định; tạm ứng 70% kinh phí cho các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhậpmặn; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn t chức giao ban với các địa phương vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn để kịp thời chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn; tổ chức, chỉ đạo các địa phương đắp đập tạm, khoanh vùng giữ nước để chống xâm nhập mặn và tích trữ nước ngọt; đy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện các giải pháp sử dụng nước có hiệu quả, hạn chế thất thoát nước. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch thủy lợi, quy hoạch sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo nghiên cứu, phát triển giống cây trồng, vật nuôi thích nghi với điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn.

Kinh phí phòng chống hạn hán
Kinh phí phòng chống hạn hán

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh huy động nguồn lực, cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020 theo quy định của Luật đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng các công trình cấp bách phục vụ phòng, chống hạn, xâm nhập mặn và sạt lở ven biển, trong đó ưu tiên bố trí vốn để sớm hoàn thành các công trình, dự án dở dang.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo theo dõi, dự báo, thông tin kịp thời về nguồn nước; đánh giá cụ thể tác động của các dự án làm thay đi dòng chảy thượng nguồn sông Mê Công, đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp.

Chính phủ đồng ý nguyên tắc mở rộng phạm vi, nội dung hỗ trợ kinh phí phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn cho các địa phương như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan rà soát các nội dung cp bách cần hỗ trợ kinh phí, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo nguyên tắc trước hết các địa phương phải chủ động bố trí ngân sách địa phương, ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương khó khán, bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán, xâm nhập mặn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *