So sánh những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Tố cáo 2011 (phần 4)

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Trangtinphapluat.com giới thiệu những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 so với Luật Tố cáo năm 2011.

Tiếp theo phần 1phần 2, phần 3 hôm nay trangtinphapluat tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018.

Xem bài viết so sánh Luật Tố cáo 2018 -2011 phần 1

Xem bài viết so sánh Luật Tố cáo 2018 -2011 phần 2

Xem bài viết so sánh Luật Tố cáo 2018 -2011 phần 3

1. Tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo

Tổ chức thi hành kết luận nội dung tố cáo có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo, khắc phục tình trạng nhiều kết luận giải quyết tố cáo không được thi hành. Do vậy, Luật Tố cáo 2018 đã bổ sung thêm một chương mới (Chương V) vềtrách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo. Theo đó, quy định về trách nhiệm của người giải quyết tố cáo; trách nhiệm của người bị tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo.

2. Bảo vệ người tố cáo

Việc bảo vệ người tố cáo nhằm bảo vệ, khuyến khích động viên người dân dũng cảm đấu tranh chống lại các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, giúp các cơ quan nhà nước phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. Hơn nữa, bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của Nhà nước với công dân.

Quy định về bảo vệ người tố cáo
Quy định về bảo vệ người tố cáo

– Mở rộng phạm vi bảo vệ người tố cáo:

Luật Tố cáo 2018 quy định cụ thể: Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo (gọi chung là người được bảo vệ). So với Luật 2011 thì Luật 2018 quy định cụ thể hơn, quy định rõ người được bảo vệ không chỉ là người tố cáo mà còn vợ, chông, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi. Luật 2011 chỉ quy định chung là người thân thích nên trong thực hiện gặp rất nhiều khó khăn.

– Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo:

+ Bên cạnh việc kế thừa các quy định về quyền của người tố cáo trong Luật năm 2011, Luật Tố cáo 2018 bổ sung thêm quyền của người tố cáo đó là Được giải thích về quyền và nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp bảo vệ, chấm dứt biện áp áp dụng bảo vệ.

+  Luật Tố cáo 2018 bổ sung nghĩa vụ của người tố cáo: Thông báo kịp thời đến cơ quan áp dụng biện pháp bảo vệ về những vấn đề phát sinh trong thời gian được bảo vệ.

Điểm mới của Luật Tố cáo 2018
Điểm mới của Luật Tố cáo 2018

– Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo

 Luật Tố cáo năm 2011 chỉ quy định cơ quan có thẩm quyền áp dụng biên pháp bảo vệ người tố cáo là: người giải quyết tố cáo hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo. Quy định cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền rất khó thực hiện trong thực tế vì người tố cáo không thể xác định được cơ quan nào là cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo.

Để khắc phục nhược điểm trân, Luật Tố cáo 2018 quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo như: Người giải quyết tố cáo, cơ quan tiếp nhận, xác minh nội dung tố cáo, cơ quan Công an, Cơ quan quản lý về CBCCVC, UBND các cấp, công đoàn…

Luật Tố cáo 2018 quy định cụ thể mẫu văn bản  đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo:

a) Ngày, tháng, năm đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ;

b) Họ tên, địa chỉ của người tố cáo; họ tên, địa chỉ của người cần được bảo vệ;

c) Lý do và nội dung đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ;

d) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố cáo.

Luật 2018 cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục bảo vệ người tố cáo.

Hết.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *